Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     
spejser
Osiguranje zaposlenih u Preduzecu
Solidarna pomoc Preduzeca
Akta, zakoni, pravilnic, uputstva ...i
Регије
Regije

Stranica Glavnog odbora IO

 

 
 
 
 
 

18. мај 2016

Активности Штрaјкaчког одбора

Дaнa 18.05.2016 одржaн је сaстaнaк Штрaјкaчког одборa Синдикaтa ПТТ Србије, нa коме је било речи о aктуелној ситуaцији у Предузећу и Синдикaту. Рaзмaтрaне су све aктуелне теме и донети следећи зaкључци

Опширније >>

_________________________

17. мај 2016

Застој у решавању стамбених потреба запослених

Нагомилани проблеми и застој у решавању стамбених потреба запослених, били су тема састанка одржаног 17.05.2016. године, између представника пословодства и репрезентативних синдиката.

Опширније >>

__________________________

17. мај 2016

У сусрет Конгресу КСС-а

Активности у оквиру КСС-a усмерене су кa предстојећем првом Конгресу који је зaкaзaн зa 01. 06. 2016. године у Беогрaду. Поред 150 делегaтa очекује се долaзaк и бројних гостију из земље и инострaнствa, предстaвникa Влaде и министaрстaвa.
Нaш Синдикaт ће предстaвљaти 15 делегaтa Конгресa и члaнови Глaвног одборa, који ће бити присутни кaо гости
Акценaт aктивности је стaвљен нa признaње Конфедерaције кaо репрезентaтивне центрaле, учлaњење у Међунaродну конфедерaцију рaдa, кaо и зaштитa зaрaдa и нaстaвaк притискa дa се плaте у јавним предузећима врaте бaр нa претходни ниво.
Тaкође, КСС је присутнa и у рaду комисијa нa нивоу Републике зa безбедност и здрaвље и зa изрaду Предлогa зaконa о зaпошљaвaњу преко aгенцијa у којимa учествују Брaнко Кaлaјaновић и Слaвко Топaлов из нaшег Синдикaтa.

__________________________

16. мај 2016

У току је израда критеријума

Дана 16.05.2016. године одржан је други састанак Радне групе за израду критеријума у вези са одређивањем оптималног броја запослених на нетехнолошким радним местима. Четири критеријума дата у предлогу пословодства на првом састанку се сада даље разрађују.
Овом задатку се крајње озбиљно приступило, како од стране пословодства, тако и од стране репрезентативних синдиката, а чим будемо начелно усагласили сатавове, објавићемо предлог критеријума на нашем сајту.
Наши представници у овој радној групи су Александар Павловић, Славко Топалов и Бранко Калајановић.

__________________________

13. мај 2016

Одржан Колегијум у Кладову

У Кладову је 13.05.2016. године одржан Колегијум регионалне РЈ ''Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар'' са пословодством на челу са директором Предузећа, Миланом Кркобабићем.
Овај састанак, као и они који следе, одржава се као део договорених активности у циљу сагледавања примене нове организације Предузећа.
У расправи о проблемима које се тичу наше четири синдикалне организације су активно учествовали потпредседник Славко Топалов, секретар Бранко Калајановић као и Милорад Будимир и Драган Јовановић.

__________________________

10. мај 2016

Обрачун на шабачки начин

Још на састанку који је одржан 14. aпила са директором Предузећа и његовим сарадницима, расправљало се о новој организацији Предузећа и стању у ПЈ ''Шабац''. Тада је договорено да се формира Комисија, која је већ наредне недеље требала да посети Шабац и обави разговоре са свим заинтересованим странама како би се дошло до истине и увида у стварно стање у тој средини. До поменутог разговора није дошло ни после три недеље, па сматрамо да је време да се овим проблемом позабаве и неки други људи и институције, да се покрену и неке друге синдикалне активности.

Опширније >>

___________________________

01. мај 2016

1. мaј — Међунaродни прaзник рaдa, рaдничке и синдикaлне одговорности.

Оно што симболише овaј прaзник јесте црвенa бојa — симбол борбе против оковa и зa слободaн живот, зaсновaн нa љубaви, поверењу и солидaрности.
Пре сто тридесет годинa, 1. мaјa 1886. године, стотине хиљaдa aмеричких рaдникa изaшло нa улице, трaжећи боље услове рaдa и увођење осмочaсовног рaдног временa, док је у Чикaгу четрдесет хиљaдa рaдникa ступило у штрaјк. Полицијa је обустaву рaдa и протесте брутaлно окончaлa двa дaнa кaсније, a пет рaдничких вођa осуђено је нa смрт. Због тогa се 1. мaј обележaвa свaке године у знaк сећaњa нa прве жртве борбе зa оствaрење рaдничких прaвa.
Ове године тог дaнa прaвослaвни верници прослaвљaју велики хришћaнски прaзник Ускрс или Вaскрс, којим се прослaвљa Христов поврaтaк у живот — вaскрсење и изрaжaвa се рaдост због конaчне победе синa Божјег нaд смрћу и прогонством. То је рaђaње нaде и нaдмоћ посвећености нaјвећим вредностимa.
Мождa због Ускрсa, aли ипaк не, и ове године неће бити окупљaњa и протестa у Србији, иaко опрaвдaни рaзлози и те кaко постоје — стотине хиљaдa рaдникa стрaхује од откaзa, од стaлних смaњењa вредновaњa њиховог рaдa и зaрaдa, од одлaскa у пензију с ниским нaдокнaдaмa, од спречaвaњa синдикaлног оргaнизовaњa...
Обележaвaње Прaзникa рaдa код нaс се годинaмa своди нa одушевљење кaко то рaде тaмо неки Синдикати и рaдници у другим земљaмa Европе и светa, док је овде постaо симбол доброг проводa — пуно хрaне и још више пићa — a штa у ствaри тaј прaзник симболизује и зaшто се уопште прослaвљa, мaло ко знa и чини се дa је мaло когa бригa.
Синдикaт ПТТ Србије поручује дa немa одустaјaњa и дa морaмо нaстaвити дa се боримо зa шaнсу дa рaдници рaде и зaрaде, дa достојaнствено живе, дa држaвa и послодaвци поштују људскa, рaднa и синдикaлнa прaвa, дa сви поштују зaконе, стaндaрде и истинске вредности, дa достојaнствено живимо од сопственог рaдa, дa сви имaју прaво нa рaд, a не сaмо нa беду и глaд, дa млaди имaју светлу будућност, a стaрији мирну стaрост, без стрaхa и неизвесности од свaког новог дaнa.
Зaто, будимо глaснији и одлучнији у борби зa бољи и прaвичнији свет. Будимо солидaрни и јединствени у борби зa бољу будућност, јер је сaмо тaко можемо изборити.

____________________________

27. април 2016

АКОНТАЦИЈА ИПАК ПРЕ УСКРСА

На састанку Извршног одбора Предузећа, одржаног данас у 12,00 часова, донета је Одлука о исплати аконтације пре наступајућих празника. Са задовољством констатујемо да је менаџмент Предузећа нашао начин да изађе у сусрет жељи запослених и обезбеди исплату пре празника.
Такође, на седници Надзорног одбора Предузећа, одржаној данас у 13,00 часова, донета је Одлука о расподели добити за 2015. годину, по моделу 70:30. Очекујемо од надлежних органа сагласност о исплати дела добити запосленима у што краћем року.
Свим члановима Синдиката ПТТ Србије и запосленим у ЈП „Пошта Србије“ честитамо наступајуће празнике.

Билтен за штампање >>


____________________________

26. април 2016.

НАСТАВАК ШТРАЈКАЧКИХ АКТИВНОСТИ

Данас 26.04.2016 године одржан је састанак Штрајкачког одбора на коме је главна тема била могућност исплате аконтације пре наступајућих празника и најава доношења одлуке о расподели  добити за 2015 годину.

Опширније >>

___________________________

26. април 2016.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

20. април 2016

ШТРАЈКАЧКЕ АКТИВНОСТИ

Након нашег захтева од пре два дана о покретању иницијативе за исплату зараде из добити, данас је Извршни одобор директора Предузећа усвојио Предлог одлуке о расподели добити за 2015 годину и то тако што ће се у буџет Републике Србије уплатити 70% добити док ће 30% бити подељено запосленима.

Опширније >>

__________________________

18. април 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

Синдикат ПТТ Србије се данас и званично обратио директору Предузећа, Милану Кркобабићу, са захтевом да се спроведу све потребне процедуре и донесу одлуке како би се што пре исплатила добит запосленима за претходну годину.

Захтев директору Предузећа >>

______________________

14. април 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

Данас, 14. aприла, одржан је састанак са директором Предузећа и његовим сарадницима где су главне теме биле материјални положај запослених (исплата зараде из добити и основне зараде) и недостатак извршилаца на технолошким радним местима. Поред поменутих основних тема расправљало и о новој организацији Предузећа и стању у подручној Радној јединици ''Шабац''.

Опширније >>

__________________________

13. април 2016

АКТИВИРАН ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР

На захтев 14 синдикалних организација одржана је ванредна седница Главног одбора где је донета одлука да се активира рад штрајкачког Одбора Синдиката ПТТ Србије. Штрајкачки одбор треба да у року од седам дана припреми активности у циљу указивања на лош материјални положај запослених (зараде и исплата зараде из добити), да укаже на нерешавање проблема са мањком извршилаца у технологији, као и да укаже на све проблеме које је донела нова организација Предузећа.
Први корак ће бити већ сутра за када је заказан састанак са директором Предузећа.

__________________________

07. април 2016.

ДАНАС СУ БЛАГОВЕСТИ - СЛАВА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

BlagovestiСрпска православна црква данас обележава Благовести, празник сећања на сусрет девице Марије и архангела Гаврила, који јој је, према јеванђељима, саопштио да ће родити спаситеља људског рода.
Благовести се празнују од првих дана хришћанске проповеди, јер се сматра да је овом вешћу архангела Гаврила обистињено пророчанство страрозаветног пророка Данила и да је вешћу анђела благовесника почела хришћанска историја спасења.
Према Јеванђељу, архангел Гаврило се јавио девици Марији обасјан архангелском светлошћу, “у тренутку када је она држала отворену књигу пророка Исајије и размишљала о његовом великом проропчанству”, и саопштио јој да ће родити сина Божјег.
Са овом благовешћу архангела, “силаском светог духа на пречисту деву”, почиње обнова човечанства, а речима архангела Гаврила “Радуј се, Благодатна, Господ је с тобом”, отвара се историја Новог Завета и почиње преображај човечанства.
Свим нашим члановима честитамо Славу.

___________________

28. март 2016.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

24. март 2016.

РАДНА СУБОТА ЗА ПОШТАРЕ?

Погледајте реакцију нашег Синдиката поводом најаве да ће субота 26 март бити радни дан за поштаре

Опширније >>

__________________________

09. март 2016.

Потписан Анекс 1 Колективног уговора за ЈП "Пошта Србије"

Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић, директор ЈП "Пошта Србије" Милан Кркобабић и представници репрезентативних синдиката Поште потписали су Анекс 1 Колективног уговора за ЈП "Пошта Србије", који запосленима омогућује право на учешће у добити, јубиларне награде, солидарне помоћи у случају болести или елементарних непогода...

Опширније >>

Анекс за штампање >>

__________________________

01. март 2016

ИЗВЕШТАЈ


Као што знате,  на наш захтев диретору Предузећа, формирана је Комисија која треба да сагледа услове под којима пружамо наше услуге (број радника, возила итд.) како би успели да изађемо на крај са све већим обимом посла, посебно на редовној и ПЕ достави. Комисија је одржала три сатанка и имамо потребу да Вас известимо о току преговора и шта је до сада урађено. Отаворене су битне теме и конкретизовани су неки од наших предлога, али смо очекивали много више.

Опширније >>

__________________________

25. фебруар 2016.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

02. фебруар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

Данас, 2 фебруара одржан је радни сатанак Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије са директором Предузећа Миланом Кркобабићем и његовим сарадницима.
Главна тема састанка су били проблеми који настају због мањка извршилаца на технолошким пословима.

Опширније >>

__________________________

28. јануар 2016.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

25. јануар 2016

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“

Приликом израде Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП Пошта Србије, догoворено је да ћемо до краја календарске (2015) године сагледати резултате нове организације Предузећа и заједничким активностима приступити решавању уочених проблема. На основу уочених проблема у имплементацији организације и примеби од стране наших активиста, пословодству смо упутили примедбе и предлоге измена.

Опширније >>

_____________________

18. јануар 2016

ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Репрезентативни синдикати су се обратили премијеру Владе Републике Србије, а повод за наше обраћање је жеља да укажемо на дугогодшињу неправду која погађа 15.000 запослених у ЈП „Пошта Србије“ и дан данас узрокује да имамо плате испод републичког просека.

Опширније >>

______________________

04. јануар 2016

Највећи проблеми евидентирани у достави

После састанка са директором Предузећа, на нашем Главном одбору, на коме су отворене све теме, констатовано је да су највећи проблеми евидентирани у достави. Ту првенствено мислимо на недостатак извршилаца и резерве.
Стога, тражимо састанак у недељи после празника (у интервалу од 11. до 15. јануара 2016. године), јер са терена и даље имамо велики притисак да се дугогодишњи проблем коначно и што је пре могуће реши.

Опширније >>

_____________________

24. децембар 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

16. децембар 2015

Проблеми су ниске зараде и лоши услови рада

На седници Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије разматани су све израженији проблеми са условима рада запослених у ЈП Пошта Србије и њихов материјални положај.
Посебно се расправљало о проблему који настаје због мањка извршилаца на технолошким пословима. Извршни одбор је донео одлуку да се 26. јануара одрже протести у великим доставним поштама у колико се не донесу конкретне мере и учине активности у циљу обезбеђивања довољног броја радника у технологији

Опширније >>

_____________________

15. децембар 2015.

Новогодишња представа за децу из Београда

Извршни одбор Синдиката ПТТ Србије ће упутити захтев генералном директору ЈП Пошта Србије да се испита ко је и зашто организовао представу за нашу децу из Београда, а поводом Новогодишњих празника и то на дан када пола Србије слави Славу – Светог Николу.

Опширније >>

______________________

10. децембар 2015

Радничка права поново на удару

Нови предлог Закона о  систему плата запослених у јавном сектору ставља запослене у јавном сектору у позицију грађана другог реда, јер се њиме суштински одузима право на социјални дијалог и колективно преговарање о цени рада, гарантовано међународним конвенцијама и Уставом Републике Србије

Опширније >>

_____________________

08. децембар 2015

Прекршајни налози – комунална полиција

Суочавамо се са све чешћим покретањем прекршајних поступака против појединих запослених Поште, због паркирања на недозвољеном месту. Проблем евидентан неколико година уназад. Тренутно долази до неког вида кулминације. Како га решити?
Надлежне Функције (Дирекције) такмиче се у својим ригидним ставовима. По принципу „бриго моја пређи на другога“, свако проблеме гледа са свог аспекта и прописује репресивне мере, тако „штите интересе Предузећа“. Да ли то треба баш овако радити?

Опширније >>

_____________________

04. децембар 2015

Одржана Скупштина Регије III

Регионална скупштина Регије 3 одржана је 04.12.2015. у Крагујевцу. Састанку Регије присустввао је и одбор Синдикалне организације Крагујевац.
Присутни су информисани о дешавањима у Предузећу током протекла три месеца. Конкретно, говорило се о раду комисија (избор директора функција, директора Регионалних и Подручних РЈ, израда Правилника о нормама, опредељивање оптималног броја извршилаца у администрацији, Правилника о систематизацији, анексирање Колективног уговора, Комисија за утврђивање стања објеката бившег Друштвеног стандарда) и учешћу синдикалних представника у њима и предстојећим задацима.

Опширније >>

______________________

26. новембар 2015. 

Одржана Скупштина Регије 2 Војводина


Регионална Скупштина Регије Војводина одржана је 26.11.2015.год. у Зрењанину. Поред чланова Регионалне Скупштине седници су присуствовали и чланови Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије, као и чланови одбора С.О. Зрењанин.

Опширније >>

______________________

26. новембар 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

23. новембар 2015

О АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА СА ДИРЕКТОРОМ ПРЕДУЗЕЋА

Одржан састанак репрезентативних синдиката са генералним директором и његовим сарадницима, на коме се разговарало о ситуацији у Предузећу са посебним освртом на актуелне теме

Опширније >>

______________________

19. новембар 2015

Одржана Скупштина Регије I - Највећи проблеми су ниске зараде и лоши услови рада

На седници регионалне Скупштине Регије I која је одржана 19. новембра, расправљало се о зарадама и све лошијим условима рада, пре свега због мањка извршилаца у технологији.
Представници запослених из свих радних јединица износили су аргументе и мишљења својих колега о стању у Пошти и њиховом социјалном и материјалном положају.

Опширније >>

______________________

13. новембар 2015

ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ ПРЕДУЗЕЋА

Због чињенице да је дошло до застоја у социјалном дијалогу, обратили смо се директору Предузећа јер је Синдикат ПТТ Србије покренуо више иницијатива у вези побољшања социјално-економског положаја запослених, међутим до сада нисмо добили одговоре.

Опширније >>

______________________

27. октобар 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

19. октобар 2015

Завршна фаза израде Правилника о статистици и нормама – Активности и став Синдиката

Овај обиман посао, који је започет још 2012. године на инцијативу нашег Синдиката и у коме активно учествујемо, полако се приводи крају. Упркос свим тешкоћама које су пратиле процес мерења, од временских прилика до одређивања јула месеца као периода када је мањи обим свих врста услуга, овај посао је схваћен и обављен веома озбиљно и одговорно од стране већине наших активиста који су учествовали у овој важној активности за све наше запослене јер је квалитетан Правилник основ за решавање мноштва проблема.
Били смо активни у свим фазама, а у овом извештају желимо да вам пренесемо шта смо то радили, са чиме смо се суочавали и шта су даљи кораци.

Опширније >>

______________________

24. септембар 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

22. август 2015

РАДИ СЕ НА УТВРЂИВАЊУ ПОТРЕБНОГ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА

Тренутно је актуелан рад Радне групе за утврђивање оптималног броја извршилаца за обављање послова утврђених новим Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП ''Пошта Србије''

Опширније >>

______________________

17. август 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ

Данас је одржан састанак са директором Предузећа, господином Кркобабићем, а једна од тема је била и исплата зараде из добити. Преносимо вам информацију да ће исплата бити у септембру, а тачан датум ће се знати следеће недеље.

______________________

 

13. август 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ

Данас је на седници Владе Републике Србије и формално донета одлука о сагласности на исплату зараде из добити за запослене у ЈП Пошта Србије. Очекујемо да следеће недеље буде одређен датум исплате.

______________________

29. јул 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ

Данас су са представницима Владе Републике Србије обављене консултације и констатовано је да су се стекли сви услови да се запосленима у ЈП ''Пошта Србије'' исплати део добити за претходну годину.
На седници Надзорног одбора Предузећа донета и одлука о исплати као завршни корак великог ангажовања директора Предузећа, Милана Кркобабића и оба репрезентативна синдиката.
О висини и датуму исплате, бићете накнадно обавештени.

______________________

26. јул 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

22. јул 2015

ОЧЕКУЈЕМО ДОГОВОР ОКО ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ ИЗ ДОБИТИ

Једна од делегираних тема за састанак који смо тражили би била и исплата зараде из добити, уз напомену да већ неколико година имамо реалан пад зарада  и да једино кроз исплату зараде из добити, побољшавамо социјално-економски положај запослених.

Опширније >>

______________________

26. јун 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

24. јун 2015

У ТОКУ ЈЕ СНИМАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОПЕРАЦИЈА

У току је фаза у којој се врши снимање технолошких операција (мерење времена пружања услуга) у готово свим радним јединицама поштанског саобраћаја.

Опширније >>

______________________

18. јун 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ

Састанку Главног одбора Синдиката ПТТ Србије који је одржан 17. Јуна у Београду, присуствовао је и директор Предузећа Милан Кркобабић са својим сарадницима. Синдикални представници су отворили много питања, а тежиште је било на што скоријој исплати зараде из добити и на побољшању стања са бројем извршилаца у технологији.

Опширније >>

______________________

12. јун 2015

МИШЉЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ПРИМЕНЕ НОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

На основу Колективног уговора, члана 134 дали смо Мишљење о Правилнику о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП ''Пошта Србије''.

Опширније >>

______________________

10. јун 2015

Активности на Регији III

На Регионалној страни прочитајте о дешавањима и активностима у протеклом периоду

Опширније >>

______________________

08. јун 2015

ЗА БОЉУ ИНФОРМИСАНОСТ ЧЛАНСТВА

Обратили смо се директору Предузећа за сагласност како би наша интернет презентација била видљива на свим рачунарима у Предузећу, што сада није случај

Опширније >>

______________________

05. јун 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јуче је одржан састанак Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије са директором Предузећа и његовим сарадницима. Главне теме су биле зарада из добити, стање у технологији (број извршилаца на достави и шалтерима) и нова организација Предузећа.

Опширније >>

___________________

25. мај 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

20. мај 2015

Активности на Регији II

У Сремској Митровици је одржана седница РегијеII . На регионалниој страни можете прочитати извештај

Опширније >>

______________________

29. април 2015

Упућен захтев да запослени добију заслужену добит

Руководство Синдиката ПТТ Србије донело је одлуку да се обрати Директору и Надзорном одбору Предузећа, са захтевом да се покрене поступак доношења потребних одлука како би запослени у ЈП „Пошта Србије“ благовремено добили део остварене добити који им припада

Опширније >>

________________________.

27. април 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

07. април 2015.

Извештај са седнице Извршног одбора

Извештај са седнице Извршног одбора која је одржана у уторак 07. априла, а где се расправљало о актуелној ситуацији у Предузећу и Синдикату

Опширније >>

___________________

07. април 2015.

Мишљење Синдиката ПТТ Србије на предлог Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП Пошта Србије које је достављено пословодству

У складу са чланом 134 Колективног уговора за ЈП Пошта Србије,  доставили смо мишљење Синдиката ПТТ Србије на предлог Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП Пошта Србије.

Опширније >>

___________________

 

 

30. март 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

16. март 2015.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Извештај са седнице Извршног одбора која је одржана у понедељак 16. марта, а где се расправљало о актуелној ситуацији у Предузећу и Синдикату.

Опширније >>

___________________________

02. март 2015.

ПРЕДЛОЗИ, СУГЕСТИЈЕ И ПРИМЕДБЕ
НА ПРЕДЛОГ НОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“

Свесни чињенице да тешке одлуке треба донети на рационални начин, трудимо се да дамо свој пун допринос око измене организације нашег Предузећа. На тај начин испуњавамо и претпоставку да озбиљан синдикат гро својих активности реализује радом на успешном пословању фирме и бригом за добар положај запослених. И поред обећања да ће у свему на активан начин учествовати представници оба репрезентативна синдиката, то се није десило. Добили смо могућност да дамо примедбе и предлоге на крају, када је склопљена цела конструкција нове организације. При том смо указивали на чињеницу да је предложени функционални модел већ увелико напуштен. Не видимо на јасан начин квалитетно управљање услугама. Треба направити модел, који је имун на промене политичке гарнитуре на власти, промене пословодства, правну трансформацију, итд. Надасве добар организациони модел би морао да комбинује ниске трошкове са високом поузданошћу и брзином пружања услуга.

Опширније >>

За штампање >>

_____________________

02. март 2015.


_______________________

27. фебруар 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

02. фебруар 2015

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Данас је у седишту нашег Предузећа потписан Колективни уговор за ЈП ''Пошта Србије'', који је морао бити усклађен са новим Законом о раду. Претходних дана су вршени интензивни преговори са представницима Министарства финансија који су нам оспоравали одређене чланове, али смо успели да, са малим закашњењем које неће утицати на права запослених, усагласимо ставове. Наши преговарачи тврде да нисмо посустали пред притиском, да смо успели да сачувамо већину стечених права из претходног акта и да су усвојене само незнатне промене које су морале да буду уграђене, а које суштински неће имати негативне ефекте.
Већ следеће недеље, почињемо са презентацијама где ће нашим активистима и члановима нашег Синдиката бити ближе појашњене све измене и њихов значај.

Текст Колективног уговора >>

___________________

26. јануар 2015.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

20. јануар 2015

ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА У ВЕЗИ СА ИСПЛАТОМ ПЕНЗИЈА

Желимо да скренемо пажњу на питање исплате пензија које се годинама поставља у време када треба продужити уговор Фонда, Банке Поштанске штедионице и Поште. Сваке године се указује да је Пошта спремна да преузме цео посао од Фонда, нарочито зато што огроман део посла изнесу поштари, шалтерски и обрачунски радници

Опширније >>

_____________________

19. јануар 2015

ИСПЛАТЕ ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ

Обавештавамо акционаре Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) који су на дан 29.12.2014. године били уписани као законити имаоци акција Друштва у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, да ће Друштво, на основу Одлуке Надзорног одбора број 478070/2-2014 од 29.12.2014. године и Одлуке Извршног одбора број 18012/3-2015 од 19.1.2015. године, извршити исплату привремене дивиденде (међудивиденде), у укупном бруто износу од 10.464.000.000,00 динара, односно у бруто износу од 13,08 динара по акцији.
Привремена дивиденда (међудивиденда) акционарима Друштва, биће исплаћена дана 22.1.2015. године.

Обавештење о поступку исплате >>

___________________

15. јануар 2015

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ

Наша синдикална централа, Конфедерација Слободних Синдиката, поднела је иницијативу за оцену уставности ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Опширније >>

____________________

13. јануар 2015

РЕАЛИЗАЦИЈА БИТНИХ ПРОЈЕКАТА

На састанку репрезентативних синдиката са пословодством који је одржан 12.01.2015. године у Новом Саду, обављен је разговор о неколико важних пројеката, битних за положај запослених, чија је рeализација договорена до краја ове године. У овом тренутку свакако је најближа завршетку израда Правилника о статистици и нормама.

Опширније >>

_____________________

12. јануар 2015

УСАГЛАШЕН ТЕКСТ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Предлог новог Колективног уговора, који је морао бити усклађен са новим Законом о раду је усаглашен и наредних дана се очекује потписивање (крајњи рок је 29. јануар)

Опширније >>

____________________

29. децембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД
О ИСПЛАТИ ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ (МЕЂУДИВИДЕНДЕ)

Обавештавамо акционаре Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Друштво) да је Надзорни одбор Друштва донео Одлуку бр. 478070/2-2014 од 29.12.2014. године, којом се одобрава исплата привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Друштва у новцу, у укупном бруто износу од 10.464.000.000,00 динара, односно у бруто износу од 13,08 динара по акцији.
Право на привремену дивиденду (међудивиденду) имају сви законити имаоци акција Друштва на дан 29.12.2014. године (дан дивиденде).
Детаљи о дану почетка и поступку исплате привремене дивиденде (међудивиденде) Друштва, биће објављени на корпоративном сајту Друштва www.telekom.rs и сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности www.crhov.rs.

___________________

25. децембар 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

 

17. децембар 2014.

ТРАЖИМО УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ КРИТЕРИЈУМА

Увидом у допис број 187004/1 од 11.12.2014. године сазнали смо да су руководиоци свих организационих целина Предузећа добили задатак да до 31.12.2014. године доставе спискове запослених који би, у случају потребе, били премештени на технолошка радна места

Опширније >>

_________________________

16. децембар 2014.

ОДРЖАН ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

Чланови нашег Синдиката, заједно са колегама из Телекома, ЕПС-а, Железница и других јавних предузећа, обуставили су данас рад на сат времена у знак протеста због смањења зарада

Опширније >>

_____________________

16. децембар 2014.

ЈАСАН УВИД У ОБРАЧУН ЗАРАДА 

Због чињенице да запослени не могу јасно да остваре увид у обрачун своје зараде за месец новембар 2014. године, обратили смо се Дирекцији за економске послове Преузећа

Опширније >>

______________________

11. децембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНСТВО

НЕ ДОЗВОЛИМО ИМ ДА НАС ПОНИЖАВАЈУ 
И ОД НАС ПРАВЕ ЈЕФТИНУ РАДНУ СНАГУ!

Колегинице и колеге, чланови синдиката, 

Тражили су да се смањи број запослених у јавном и државном сектору, пристали смо...
Тражили су да радимо више за исту плату, пристали смо...
Тражили су да не повећавамо реалну цену рада док траје криза, пристали смо...Сад траже од нас да враћамо дугове, које нисмо направили и будемо јефтина и сиромашна радна снага... Хоћемо ли им то дозволити? Н Е Ћ Е М О !

Х О Ћ Е М О   Ш Т Р А Ј К !!!

Опширније >>

Упутство за Штрајк >>

Летак >>

____________________

11. децембар 2014.

НЕДОПУСТИВО 

Поводом најаве да ће радници који раде у технологији (шалтерски радници, контролори,..) на јавним местима делити календаре и промовисати услуге Поште ван свог радног места, обратили смо се пословодству

Опширније >>

___________________________

09. децембар 2014.

КОНФЕДЕРАЦИЈА  НАСТАВЉА СА ШТРАЈКОВИМА
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ И ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ

Конфедерација слободних синдиката ће 10. 12. 2014. године, поводом смањења зарада и других права запосленима у јавном и државном сектору одржати конференцију за новинаре са почетком у 10 сати у Великој сали, Медија  центра, Теразије бр.3. у Београду.

Опширније >>

__________________________

 

08. децембар 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У оквиру штрајкачких активности одржани су преговори са директором Предузећа у вези са нашим захтевима, а пре свега због великих тензија које су настале због чињенице да се неоправдано дуго чека на исплату добити за претходну годину.
Од директора Кркобабића смо добили чврста уверавања да је исплата сутра, у уторак 09.12.2014. године и да су у Предузеће стигле све неопходне сагласности од Владе Републике Србије.
Поред неисплаћене добити пренели смо директору да нас посебно муче проблеми са недостатком извршилаца у технологији, нова организација Предузећа и чињеница да се наши објекти не чисте већ годину дана, као и лоши безбедносни и здравствени услови рада.
Након обећања да ће наши предлози и сугестије бити прихваћени као и да ћемо учествовати у њиховој реализацији, рекли смо директору да ће све наше даље активности зависити од динамике и начина решавања ових проблема.
Након преговора, активисти Синдиката ПТТ Србије су одржали протест испред седишта Предузећа као вид подршке нашим захтевима.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

________________________

07. децембар 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници Владе Републике Србије која је одржана данас, 07.12.2014. године, коначно је донета одлука о давању сагласности за исплату зараде из добити радницима Поште.
За сутра у 10 часова је заказан састанак Штрајкачког одбора Синдиката ПТТ Србије са директором Предузећа од кога, до сада, нисмо добили званичну потврду ове информације. У зависности од резултата преговора, донећемо одлуку о даљим активностима о чему ћете бити одмах обавештени преко својих синдикалних представника.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

________________________

05. децембар 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Данас 05.12.2014. године је одржан састанак Штрајкачког одбора Синдиката ПТТ Србије. Штрајкачки одбор је донео следеће одлуке:
Због огромног незадовољства 8.000 наших чланова, захтевамо смену директора Милана Кркобабића.
Због смањења зарада, захтевамо од наше централе Конфедерације Слободних Синдиката да организује конференцију за штампу на којој ће јасно дефинисати место и улогу нашег Предузећа у држави.
Такође ћемо поднети захтев Уставном суду за преиспитивање законитости смањења зарада.
У случају непоштовања одредби Колективног уговора (подела пакетића за децу, позајмица и др.), поднећемо тужбу надлежном суду.
На основу напред наведеног, Синдикат ПТТ Србије ће у понедељак 08.12.2014. године, организовати протест испред главне поште у Таковској 2, у Београду, са почетком у 12,00 часова.
Напомињемо, да је Штрајкачки одбор Синдиката ПТТ Србије у сталном заседању, а о штрајкачким активностима бићете благовремено обавештени.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

________________________

04. децембар 2014.

ЈЕДНОСАТНИ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

Због дискриминаторске политике државе у јавном сектору, Конфедерација Слободних Синдиката ће 16.12.2014. године организовати једносатни Штрајк упозорења.

Опширније >>

________________________

04. децембар 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Директор Предузећа нам је обећао исплату добити за данас, четвртак 04.12.2014. године. За сада немамо никакву информацију да до тога неће доћи, али смо спремни да реагујемо. До сада нисмо реаговали не желећи да на било који начин доведемо у питање поделу дела добити запосленима, али је стрпљење свих нас на измаку. Уколико се не испоштује договор, за сутра је заказан састанак Штрајкачког одбора Синдиката ПТТ Србије, где ће се донети одлуке у складу са ситуацијом.

________________________

28. новембар 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници Надзорног одбора Предузећа која је управо завршена, представници репрезентативних синдиката су захтевали коначну информацију о судбини зараде из добити. Директор Кркобабић је рекао да ће исплата сигурно бити и обавезао се да представницима синдиката до краја викенда јави тачан датум исплате. Уколико се тако и деси, обавештење ће бити у понедељак ујутру на нашем сајту. Ако не добијемо тачан датум, ми настављамо са започетим активностима и укључујемо се у Протест који је већ заказан за понедељак у 14. часова.

Билтен за штампање >>

________________________

24. новембар 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Руководство Синдиката имало је радни састанак са директором Предузећа, Миланом Кркобабићем, где је главна тема била нова макроорганизација Поште Србије. Наравно интересовало нас је и када ће бити исплаћена добит за претходну годину нашим радницима

Опширније >>

________________________

24. новембар 2014.

СТАВОВИ СИНДИКАТА О ПРЕДЛОГУ МАКРООРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

Извршном одбору Синдиката ПТТ Србије је презентован предлог нове макроорганизације Предузећа. Сматрамо да су предложене велике промене које могу довести до вишка радника јер долази до укрупњавања радних јединица. Тражили смо додатно време да анализирамо предлог, заузмемо став и да можемо да предложимо одређене корекције.

Синдикат о предлогу макроорганизације >>

________________________

24. новембар 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

07. новембар 2014.

У Ечкој је одржана X изборна Скупштина Синдиката ПТТ Србије

Извештај са Скупштине >>

___________________

 

05. новембар 2014.

Проблем утврђивања висине закупнине и права на откуп стана

Члан Стамбене комисије ЈП ''ПОШТА СРБИЈЕ'', Славко Топалов, се обратио Министарству граћевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  ради покретања иницијативе за решавање проблема у вези са утвђивањем висине закупнине и права на откуп станова

Опширније >>

________________________

28. октобар 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

30. септембар 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 30.09.2014. године, одржана је заједничка седница органа оба репрезентативна синдиката. На седници је договорено акционо јединство и заједничке акције.

Опширније >>

________________________

29. септембар 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

26. септембар 2014.

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ

После вишемесечних активности око исплате дела добити за 2013 .годину, заједнички напори оба репрезентативна синдиката и пословодства су уродили плодом.
На седници Надзорног одбора Предузећа, одржаној 26.09.2014. године, донета је Одлука о расподели добити.

Опширније >>

________________________

24. септембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Синдикат ПТТ Србије је, имајући у виду чињеницу да ће најављене мере штедње негативно утицати на и онако лош материјални положај запослених у јавном сектору, па тиме и у нашем Предузећу, покренуо низ активности како би јавности скренуо пажњу на наше проблеме и како бисмо покушали да заштитимо права наших чланова.  Сматрамо да немамо права да ћутимо у тренуцима када се под изговором штедње директно утиче на наш стандард.

Опширније >>

__________________

19. септембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

По питању зараде из добити, последња званична информација је да ћемо коначан став Надзорног одбора Предузећа имати 26. септембра за када је заказана седница.
У међувремену, из Кабинета смо обавештени да је директор Предузећа обавио разговор са премијером, где је једна од тема била и зарада из добити, тако да ћемо веома брзо имати све потребне информације како би донели одлуку о евентуалним будућим активностима.

Билтен за штампање >>

________________________________

17. септембар 2014.

Минули рад по старом

Синдикат ПТТ Србије се обратио пословодству Предузећа са захтевом да се запосленима којима су зараде умањене због новог начина обрачуна минулог рада, то умањење надокнади. Наиме, према провереним информацијама и на основу Мишљења Министарства за рад, могуће је дати запосленима већи обим права на минули рад од Законом прописаног минимума, не само по висини процента, већ и за све године у радном односу.
Очекујемо одговор од пословодства.

Допис пословодству >>

________________________________

05. август 2014.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ

Обавештавамо  чланство и поштанску јавност да чинимо све да дијалог по питању исплате зараде из добити покренемо са ,,мртве тачке’’.  За сада нико од надлежних социјалних партнера не  спори  могућност  из важећег Колективног уговора да запослени могу и треба да учествују у расподели средстава из  добити.

Опширније >>

__________________

04. август 2014.

НЕПРАВЕДНА РАСПОДЕЛА ПРИКУПЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Повод за наше обраћање директору Предузећа је одлука о расподели средстава која су радници Поште издвојили од својих зарада за колеге угрожене у поплавама.

Опширније >>

___________________

30. јул 2014.

ВЕЋ СЕДАМ МЕСЕЦИ ПОШТА СЕ НЕ ЧИСТИ НА ПРАВИ НАЧИН

Како већ седам месеци одговорни у Предузећу нису успели да обезбеде услугу одржавања хигијене, а игноришу све наше позиве на дијалог, остаје нам једино још да се обратимо оснивачу и јавности како би покушали да решимо овај проблем.

Опширније >>

___________________

29. јул 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

18. јул 2014.

ОДРЖАН РАДНИЧКИ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Конфедерација слободних сундиката је јуче 17. јула 2014 године у Београду одржала раднички протест против предлога Закона о изменама Закона о раду. Протесту су присуствовали лидери синдиката чланица конфедерације, активисти и чланство. Окупљенима су се обратили председник Конфедерације и чланови Председништва.

Опширније >>

____________________

15. јул 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Синдикат ПТТ Србије позива све чланове Синдиката на раднички протест против предлога Закона о изменама и допунама Закона о раду, испред Народне Скупштине Републике Србије, у четвртак, 17 јула. Предложена законска решења (Закон о раду и Закон о ПИО) у значајној мери умањују права радника а штите искључиво интерес власника крупног капитала, на чији захтев се и доносе ови закони.
Окупљање учесника ће бити у четвртак у 11 сати и 30 минута испред зграде Главне поште у Београду, у Таковској улици број 2.

___________________

14. јул 2014.

СРАМОТА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ

Овим путем изражавамо своје незадовољство и протествујемо због срамног односа Предузећа према колегама који су остали без крова над главом и имовине у мајским поплавама.
Наиме, до данас Предузеће није уплатило ни један једини динар на име материјалне помоћи нашим колегама. Обећано нам је да ће се новац намењен за Радно спортска такмичења преусмерити за ову хуманитарну сврху, али до данас су само синдикати уплатили колегама конкретну материјалну помоћ. Тражимо од Предузећа да одмах и без одлагања уплати барем новац који смо ми као запослени одвојили од наших ''великих зарада''.
Апелујемо на Предузеће да одвоји значајнија средства и помогне својим радницима.

___________________

08. јул 2014.

КОНФЕДЕРАЦИЈА РЕПРЕЗЕНТАТИВАН АЛИ НЕПОЖЕЉАН СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕР!

На захтев А. Степановић, чланице Председништва Конфедерације слободних синдиката, канцеларија за брзе одговоре Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања  доставила је број и датум решења о утврђеној репрезентативности на територији Републике Србије, по којој је на територији Републике Србије утврђена репрезентативност следећим синдикалним централама:

  • Савезу самосталних синдиката Србије решењем број 110-00-1489/2009-02 од 25.12.2009. године,

  • Уједињеном гранском синдикату "Независност" решењем број 110-00-438/2005-02 од 25.05.2005. године и

  • Конфедерацији слободних синдиката решењем број 110-00-1269/2009-02 од 03.05.2012. године.

Да би се обезбедили механизми за успостављање социјалног и друштвеног дијалога уз учешће свих друштвених чинилаца у циљу стварања услова за реализацију кључног уставног начела - да Србија буде држава социјалне правде, Конфедерација слободних синдиката од Владе Републике Србије очекује и захтева да хитно покрене јавну расправу са легитимним социјалним партнерима пре коначног усвајања најављених "реформских закона" и да Конфедерацију укључи у социјално економски савет, органе и друга радна тела, која чине представници синдиката, власника капитала и државе.

___________________

27. јун 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

20. јун 2014.

ЗАШТО СМО ПРОТИВ "РОБОВЛАСНИЧКОГ" ЗАКОНА О РАДУ 

Конфедерација слободних синдиката одржала је данас 20. 06.2014. године, конференцију за новинаре "Измене Закона о раду – лоша намера Владе Републике Србије", у Медија центру.

Опширније >>

Видео снимак са конференције за новинаре >>

___________________

04. јун 2014.

Поводом најава смањења зарада у јавном сектору, Синдикат ПТТ Србије се обратио надлежним министарствима како би исказали свој став и намере и како би се спремни супроставили евентуалној примени нових мера на запослене у ЈП ''Пошта Србије''.

Опширније >>

___________________

04. јун 2014.

Обратили смо се Надзорном и Извршном одбору Предузећа, као најодговорнијим људима који воде наш систем, да се донесе одлука о расподели добити запосленима у ЈП ''Пошта Србије''.

Прочитајте Захтев >>

___________________

29. мај 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

19. мај 2014.

ПОМОЋ КОЛЕГАМА

Поводом елементарне непогоде и тешке ситуације у којој су се нашли многи радници Поште, Синдикат ПТТ Србије је донео одлуку да помогне у складу са својим могућностима. Сви наши чланови који су претрпели штету услед поплава треба да се обрате што пре свом синдикалном представнику у Радној јединици. Председници синдикалних организација ће спискове доставити својим регионалним повереницима у складу са упутсвом које су добили.
У току су и разговори са пословодством Предузећа о могућностима и начину да се за све којима је то потребно, обезбеди адекватна помоћ.

________________________________

 

kss

27. април 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

14. март 2014.

ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА СКУПШТИНА РЕГИЈЕ I

Тражимо поделу добити за 2013 годину, да се заустави бахато запошљавање као и да се одмах обезбеди чишћење наших објеката у пуном капацитету...

Опширније >>

________________________________

06. март 2014.

ТРАЖИМО РАДНИКЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ!!

Извршни одбор Синдиката ПТТ Србије је донео Одлуку да се обрати директору Предузећа са захтевом да нам се доставе податци о запошљавању у протеклом периоду. Наиме и поред упорног инсистирања да се за технолошка радна места обезбеди довољан број извршилаца, тај проблем нисмо успели да решимо. Са друге, странем са терена нам стижу информације да се запошљавају нови радници (који до пензије имају још 5 – 6 година) и то на радна места која нису директно везана за технологију.
Очекујемо брз одговор на основу кога ће бити предузете даље активности као и обраћање јавности.

ИЗБРШНИ ОДБОР СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

_____________________________

06. март 2014.

ОЧЕКУЈЕМО ВАНРЕДНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ДОСТАВЕ

Из разлога повећаног оптерећења радника доставе у наредних неколико дана, обратили смо се директору Дирекције за поштанску мрежу. Наш захтев је да се сва расположива превозна средства ставе на располагање ради обављања овог посла. То се такође односи и на ангажовање осталих запослених који би требали да дају свој ванредни допринос. Овом приликом изражавамо свој став, по ко зна који пут, да се боље планира оптерећење доставе током читавог месеца.
Такође захтевамо да се овај додатни посао додатно и плати ( не са слободним данима ) и да се у будуће планирају посебна средства за овакве прилике.

Билтен за штампање >>

_____________________________

27. фебруар 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

24. фебруар 2013.

27 ФЕБРУАРА ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ

Централни регистар хартија од вредности уплатиће у четвртак, 27. фебруара, дивиденду за све грађане, запослене и бивше запослене Телекома и Поште који имају бесплатне акције Телекома Србије.
Према одлуци Телекома Србије, грађанима ће на рачун бити исплаћено нето по око 8,05 динара међудивиденде по акцији.
Телеком Србије ће на основу међудивидене акционарима поделиту бруто износ од 7,57 милијарди динара.
Већински власник Телекома је држава Србије са 58,11 одсто акције, 20 одсто акција је у власништву компаније, 14,95 поседују грађани, а 6,94 запослени и бивши запослени Поште и Телекома.
Информација за све наше запослене је да ће, у колико немају отворене наменске рачуне, новац моћи да подигну са личном картом на шалтерима Војвођанске банке.

_____________________________

28. јануар 2014.

Управни одбор Фонда солидарности одржао је своју седницу и донео одлуке о додели солидарних помоћи члановима Синдиката ПТТ Србије

Прочитајте Записник >>

___________________

21. јануар 2014.

ЗАМРЗНУТ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

Председништво Конфедерације слободних синдиката у складу са новонасталом ситуацијом замрзава штрајк упозорења планиран за 23.01.2014. године.

Опширније >>

_____________________________

10. јануар 2014.

ЗАХТЕВ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЧИШЋЕЊА

Након престанка важења Уговора о одржавању хигијене и изласка радника Телуса из простора Поште, обратили смо се Генералном директору са захтевом да се одговорно приступи решавању проблема чишћења и одржавања хигијене у објектима Предузећа. Такође захтевамо и покретање питања одговорности због овакве ситуације.

Захтев Генералном директору >>

_____________________________

08. јануар 2014.

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Настављамо добру праксу од претходних година, односно потврђујемо у пракси став да је Колективни уговор најпожељнији и најефикаснији начин уређења односа између послодавца и запослених.
Обавештавамо вас да је дана 01.01.2014. године ступио на снагу нови Колективни уговор за Јавно предузеће ''Пошта Србије''.
Овај Колективни уговор се закључио на период од 3 године.

Текст Колективног уговора >>

_____________________________

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Web prezentacija KSS-a
Sabra travel

Акције

Belvi Travel

Ordinacija Zora

bitsyu

Пријавите се на
нашу mailing листу

 

 

Регија 2 Регија 1 - Београд Регија 3 Регија 3 - Централна Србија Регија 4