Sindikat PTT Srbije

 

Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     

09. новембар 2020.

ЗА ПОЧЕТАК БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ, КАО И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ


Пошто је сада сасвим очигледно да ће се руководство нашег Синдиката и даље бавити искључиво борбом за очување својих функција и фотеља, покушаћемо да сами иницирамо неке активности за које сматрамо да су од интереса за чланство.
За почетак то су наша безбедност и здравље, као и материјални положај радника Поште.
Уверени смо да се по питању безбедности и здравља наших радника у ово време пандемије може учинити много више од онога што је већ предузето. Имамо утисак да се преписују уредбе Владе без икакве додатне инцијативе и размишљања о унапређењу самих механизама заштите од КОВИД 19 вируса. А ми сматамо да се може учинити много више почевши од набавке заштитне опреме, средстава за заштиту, израде физичких баријера… Може се порадити на томе да се наши објекти чешће и боље чисте и дезинфикују, да се ангажују радници који би водили рачуна о броју корисника у свим нашим објекатима, као и да се промене процедуре уручења пошиљака. Може се организовати превоз за поштаре да не би ишли градским превозом итд, итд... Још конкретније предлоге очекујемо са терена, од оних који су на првој линији и који су и најугроженији. До сада су већ сагледани и сви пропусти па је неопходно да се они исправе. У нашим синдикалним организацијама ће се одржати пододбори за безбедност како би објединили све идеје и захтеве са терена у једну иницијативу. Тражићемо да Предузеће предузме све што је могуће како би ризик по здравље запослених у ова тешка времена био сведен на најмању могућу меру.
По питању материјалног положаја заполених, сада је тренутак да се са послодавцем преговара о нашим зарадама. Да подсетимо, чланом 35 нашег Колективног уговора је дефинисано да при доношењу Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”,  за календарску годину, репрезентативни синдикати учествују у планирању масе средстава за зараде и вредности радног часа. Такође, члан 86а каже да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Да подсетимо, право на солидарну помоћ из овог члана има запослени чија основна зарада без пореза и доприноса, износи до 50.000 динара месечно. До сада немамо информацију о томе да ли је Предузеће обезбедило финансијска средства за ову намену, а не знамо ни какви су финансијски резултати. Наћићемо начин да дођемо до података о пословању Предузећа јер је то основа за даље активности.

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel