Regija 3
     Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд    Поштар
spejser

Zapisnici
На овој страници можете погледати записнике са седница регионалне Скупштине
Clanovi Skupstine

 

 
 
 
 
 

31.05.2018.

АКТИВНОСТИ НА РЕГИЈИ 3

31.маја 2018. достава поште 35000 Јагодина обуставила је рад на 14 од 19 постојећих реона сходно одлуци Главног одбора Синдиката ПТТ Србије. Штрајк је спроведен у складу са Законом о штрајку тако да ни један штрајкач није изложен ризику од санкција. Исказано је изузетно јединство радника који су обуставили рад , како наших чланова тако и оних који то нису. Организатор свега председница СО Јагодина имала је подршку и помоћ председника Регије 3 а штрајк су својим присуством подржали председник, потпредседник Синдиката ПТТ Србије и председник Главног одбора. Истог дана достава поште Крушевац обуставила је рад на 20 од постојећих 27 реона а штрајку су придружио и део радника у шалтер сали. За 01. јун штрајк је најављен у ПЦ Крагујевац, Активности у облику штрајка шире се на територији целог Предузећа у свим технолошлим процесима рада. ПРИДРУЖИТЕ СЕ И ВИ КОЈИ ДО САДА НИСТЕ, БУДИТЕ ЈЕДИНСТВЕНИ ЈЕР ЦИЉ СВЕГА ОВОГА ЈЕ ОЧУВАЊЕ ПОШТЕ ОД РАСПРОДАЈЕ , БОЉИ УСЛОВИ РАДА И ЗАРАДЕ ДОСТОЈНЕ ВАШЕМ УЛОЖЕНОМ РАДУ комплетну помоћ и подршку око организације затражите на телефон 064 66 56 547 скраћ. 56547

Борислав Филиповић председник Регије 3

________________________

02.03.2018.

И С Т И Н А  О  П О Ш Т И: АКТИВНОСТИ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ
02.03.2018.  -  ПЕТАК

Састанак Штрајкачког одбора биће одржан у Главној пошти у Чачку.
Позвани су сви заинтересовани запослени, а тема састанка су штрајкачке активности у РЈ Чачак и штрајкачке активности у осталим РЈ. Очекујемо предлоге и договор око даљег одвијања штрајка
У 16,30 – одлазак на плато испред Главне поште Чачак и давање подршке колегама који у 17,00 обустављају рад и започињу штрајк
Ако дођу - давање изјава присутним медијима

________________________

01.03.2018.

Данас, 1 марта у ПЈ “Чачак” следеће поште су у штрајку:

- 32101 Чачак, почиње са радом у 10:00 часова;
- 32103 Чачак, почиње са радом у 10:00 часова;
- 32104 Чачак, почиње са радом у 10:00 часова;
- 32105 Чачак ће радити у радно време од 08:00 -12:00 часова;
- 32106 Чачак ће радити од 09:00 - 12:00 часова;
- 32205 Трбушани, почиње са радом у 10:00 часова;
- 32212 Прељина, почиње са радом у 10:00 часова;
- 32215 Горња Трепча ће радити у радно време од 09:00 - 12:00 часова;
- 32250 Ивањица, почиње са радом у 10:00 часова;

достава у 32102 Чачак и 32104 Чачак

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ СО ЧАЧАК

________________________

27.02.2018.

ЧАЧАНИ И ДАЉЕ НАЈАКТИВНИЈИ

Подршка штрајку од стране чланова нашег Синдиката и даље је највидљивија у Чачку. Тамо је данас био и Бора Филиповић како би сагледао дешавања и проблеме са којима се у тој средини суочавају. Бора је након разговора са радницима изјавио: ''Током данашњег обиласка РЈ Чачак дали сте ми снагу и вољу да идемо до краја. Увек сам ту да станем у прве редове где год буде требало. Хвала вам на томе''.
Предложено је да се следећа седница Штрајкачког одбора одржи управо у тој Синдикалној организацији.
Данас су у штрајку: 32101 Чачак, 32103 Чачак, 32104 Чачак, 32105 Чачак, 32106 Чачак, 32212 Прељина, 32215 Горња Трепча, 32250 Ивањица, 32300 Горњи Милановац, 32308 Прањани. У пошти 32102 не штрајкују све шалтерске раднице, две су у штрајку. Штрајк се обавља уз поштовање минимума процеса рада. Наставља се са штрајком и поподне.

_________________________

26.02.2018.

ПОШТЕ У ЧАЧКУ У ШТРАЈКУ

Наши чланови у СО Чачак су се масовно прикључили штрајку који су организовале колеге из ''Независности''. У штрајку су све велике поште 32101 Чачак са два издвојена шалтера, 32102 Чачак, 32103 Чачак, 32300 Горњи Милановац, 32250 Ивањица. Од данас се прикључују и поште 32104 Чачак, 32215 Горња Трепча, 32212 Прељина.
Такође, на састанку Штрајкачког одбора у СО Чачак, одлучено је да се од Синдиката ПТТ Србије тражи да наш Синдикат одмах ступи у Штрајк.

_________________________

12.01.2018.


Дана 12.01.2018. у Крагујевцу је одржана скупштина Регије 3.
у својству председника синдиката ПТТ Србије и члана тима за колективно преговарање, Александар Павловић је присутне обавестио о следећем :
- Колективно преговарање са послодавцем је успешно завршено, и предложени текст КУ упућен је министарсву РС.
- У односу на предходни , ништа значајно није изгубљено а додати су неки чланови који су и повољнији за запослене
- што се зарада тиче обављено је неколико разговора са премијерком РС и постоји њена добра воља око повећања плата и на основу анализе финансијске ситуације , проценат могућег раста зарада биће исказан на првом следећем састанку који она треба да закаже врло брзо.
- Постоје три варијанте пвећања и то 8%, 11% и 13%. Ми идемо на варијанту тражења повећања од 13% али обзиром да фирма нема довољно пара биће тешко изводљиво.
- Са повећањем од 13 % достигли би просек РС
Председник регије 3 , Филиповић говорио је о следећем:
- видни резултати рада комисије за технологију нашег синдиката на пословима новог Правилника о нормама. Од стране пословодства прихваћене све примедбе и предлози а о некима ће се још разговарати
- врши се велики притасак на наш синдикат путем друштвених мрежа
- незадовољство радом синдиката резултирало је ишчлањењем једног броја чланова
- све се то мора схватити најозбиљније , саслушати глас чланства и одмах кренути са одлучнијим, радикалнијим активностима
- нова стратегија рада овог синдиката мора бити одраз захтева базе , другачијег деловања почевши од подружница до председника синдиката.
- променити начин преговарања са пословодством како би они а поготово директор Предузећа
схватили да је СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ једна снажна , озбиљна организација и да чланство чини пловину запослених, организација коју морају прихватити као равноправног партнера у социјалном дијалогу
- очекују се предлози СО по питању измене и допуне Статута синдиката а такође и отворене критике на рад врха синдиката са предлозима који би тај рад учинили успешнијим а у циљу постизања што бољих резултата
- донета је одлука да се за члана Статутарног одбора изабере Бојан Петровић СО Крагујевац

_________________________

04.12.2015.


Регионална Скупштина донела важне одлуке за даљи рад Синдиката

Регионална скупштина Регије 3 одржана је 04.12.2015. у Крагујевцу. Састанку Регије присустввао је и одбор Синдикалне организације Крагујевац.
Присутни су информисани о дешавањима у Предузећу током протекла три месеца.
Конкретно, говорило се о раду комисија (избор директора функција, директора Регионалних и Подручних РЈ, израда Правилника о нормама, опредељивање оптималног броја извршилаца у администрацији, Правилника о систематизацији, анексирање Колективног уговора, Комисија за утврђивање стања објеката бившег Друштвеног стандарда) иучешћу синдикалних представника у њима и предстојећим задацима.
Централна тема састанка била је дискусија о материјалном стању радника, условима рада и броју радника у технологији.
Закључак је : веома ниске зараде, изузетно тешки услови рада, ни приближно довољан број извршилаца за количину посла која се одрађује, преоптерећеност радника на шалтеру, достави, курирској служби, поштанским центрима - комплетној технологији, непоштовање Закона о раду, Колективног уговора (немогућност коришћења годишњих одмора и увођење незаконите категорије – слободни дани).
На основу дискусија и великог незадовољства представника запослених, Регионална скупштина Регије 3 на својој седници одржаној 04.12.15. у Крагујевцу донела је следећу
О Д Л У К У                                  
Упутити директору Предузећа захтев за заказивање разговора са Штрајкачким одбором Синдиката ПТТ Србије на тему  - погоршање материјалног положаја запослених  условљено смањењем  и реалним падом зарада као апсолутно оправдани разлог њиховог повећања -
Рок за одговор кабинета директора је 14.12.2015.
У случају недобијања одговора или покушаја одбијања на било који начин, предложити Главном одбору доношење одлуке о  заказивање коференције за штампу и медије  на којој ће се рећи истина о зарадама и условима рада запослених у технолошком делу Јавног Предузећа ПОШТА СРБИЈЕ.
Одлука донета једногласно.

Поводом анексирања Колективног уговора, а  из истих разлога (лоше материјално стање радника ,преоптерећеност, лоши услови рада који доводе до све учесталијих тешких и хроничних обољења, Комисији за анексирање Колективног уговора ЈП Пошта Србије поднет захтев за измену члана:
86. став 2  који сада гласи :
Запослени може остварити солидарну помоћ за тежу болест по истој дијагнози само једном , а уколико дође до рецидива или погоршања болести по основу којег је већ остварио солидарну помоћ, још једном.
Предлажемо да гласи :
Запослени може остварити солидарну помоћ за тежу болест једном годишње.
Образложење : морбидност и нехуманост постојећег члана, лоше материјално стање запослених и експанзија тешких болести.
87. здравствена и превентивна рехабилитација
Предлажемо да се под тачком 4. дода :
4) запослени који имају дијагностиковано хронично обољење
Образложење :
Лоше материјално стање запослених и велики број запослених који болују од хроничних болести.

Одлука да се упуте предлози измена КУ је донета једногласно.

                                                                                    Председник Регионалне скупштине Регије 3

                                                                                                   Борислав Филиповић

________________

10.06.2015.


Регија 3 проследила потпредседнику синдиката Топалову примедбе и предлоге на „Упутство за мерење временапружања услуга у циљу утврђивања статистичких норми

________________

04.06.2015.

Извршни одбор синдиката Београд


Одржан је састанак са директором Предузећа Кркобабићем где је основна тема била сто хитнија исплата зараде из добити (за 2014.год)
У присуству чланова нашег Извршног одбора и његових најближих сарадника изјавио је да ће након финансијског извештаја за 2014. год. који је Влада  предходне недење усвојила дати предлог Извршном одбору предузећа за исплату , који би они по хитном поступку проследили Надзорном одбору.
Потврдио је да ће присуствовати седници Главног одбора синдиката ПТТ Србије заказаног за 17.06.2015.

________________

02.06.2015.-  СО Чачак


Заштита нашег члана од лажних оптужби корисника путем е-mail-a на сајту Поште и спречавање покушаја мобинга од стране
руководиоца ове РЈ.
Председник Регије 3 обавио је разговор са Данијелом Поповић –руководиоцем за поштанску мрежу РЈ Чачак у вези насталог случаја где је она показала максималну ангажованост да се цео случај преиспита и заштити наш члан који је доживео непријатност.
03.06.2015. – СО Крагујевац
Председник Регије 3 на жалбу поштара поште Рача обишао запослене , прибавио постаојећу документацију и податке, упознао се са проблемима насталих након смањења броја реона и обишао већи део подручја ге се врши достава из поменуте јединице поштанске мреже. Следе даље активности са службом за мрежу РЈ Крагујевац.

________________

29.05. 2015.


   Одржан одбор СО Ужице


На седници одбора председник Регије 3 информисао чланове о актуелној ситуацији у синдикату и предузећу након чега је настављена дискусија о текућим питањима о СО Ужице.

________________

26.05.2015.                               

 
Одржана Регионална скупштина Регије 3


Након усвајања дневног реда и записника са прошле седнице председник Регије 3 информисао је присутне о следећем :

  1. у току је интерни конкурс за директоре РЈ и директоре функција
  2. појашњење Правилника и упутсва Фонада солидарности у сврху исплате  помоћи која ће задовољити потребе чланства а уједно остати у границама прилива средстава у Фонд.
  3. Поново је затражено од председника СО , који то нису урадили да доставе податке о председницима синдикалних подружница у циљу лакше комуникације и информисања
  4. Директор предузећа на седници Надзорног одбора подржао захтев нашег синдиката за што хитнију исплату зараду издобити из 2014.год.
  5. Урађен је предлог измена „правилника о материјално-финансијском пословању синдиката птт србије“ где је приоритет стављен на то да прилив средстава мора бити већи од расхода што подразумева смањење трошкова на свим нивоима
  6. Састанку су присуствовали секретар синдиката Калајановић и потпредседник Славко Топалов који врши функцију председника синдиката Птт Србије
  7. Калајановић је говорио о реорганизацији и изради новог Статута у КСС-у , тендеру за осигурање запослиних и о покушајима директора Предузећа на продужењу постојећих уговора са „Телекомом“ пре његове продаје.
  8. Топалов је упознао чланове Скупштине о резултатима пословања компаније за прва четири месеца , о активностима чланова Извршног одбора нашег синдиката око решавања тренутних проблема у ГПЦ-у , повраћај објеката за одмор (Зеленкада) у власништво поште, завршавању новог „Правилника о нормама“
  9. Присутни су своје дискусије улавном усмерили на исплату зараде из добити , раздвајању синдикалних питања од несиндикалних и бољем информисању чланстава

______________________

 

 

Web prezentacija KSS-a
 
Pristupnica

Пријавите се на
нашу mailing листу