Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     
spejser
Stranica Glavnog odbora Sindikata
Aktivnosti sindikalnih organizacija
Stranica Predsednistva Sindikata PTT Srbije

Zakoni i pravilnici

Pitanja za pravnika

 
Youtube kanal Sindikata PTT Srbije
 
Facebook stranica Sindikata PTT Srbije
 
НОВОСТИ

25. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Данас је на седници Надзорног одбора Предузећа донета одлука о исплати другог дела добити. Очекујемо да одлука буде потврђена од стране Владе Републике Србије у најкраћем могућем року.

__________________

22. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Очекујемо да се на седници Надзорног одбора Предузећа, која је на наш захтев заказана за понедељак 25.3.2019. године, донесе одлука о исплати другог дела добити и да та одлука буде потврђена од стране Владе Републике Србије у најкараћем могућем року. Такође је предвиђен сасатнак са министром Миланом Кркобабићем и покретање озбиљног дијалога о повећању зарада
Први одговор, конкретне кораке и реализацију очекујемо до краја следеће недеље.

__________________

20. март 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На трећем састанку у претходних десет дана нашег Синдиката са директорком Предузећа и члановима Пословодства, разговарало се о темама које су тренутно предмет највећег интересовања запослених;

 • Исплата другог дела зараде из добити
 • Повећање зарада у Предузећу

На наш захтев, а уз подршку пословодства, биће најхитније заказана седница Надзорног одбора на којој очекујемо доношење одлуке и упућивање захтева Влади РС о исплати другог дела зараде из добити за 2017. годину.
Такође, упутили смо захтев за одржавање заједничког састанка са министром Миланом Кркобабићем, који је имао значајну улогу у исплати првог дела зараде из добити. На истом састанку разговараће се о изналажењу решења за повећање зарада запосленим у нашем Предузећу, које позитивно послује.

Билтен за штампање >>

Допис Надзорном одбору >>

Допис Министру Кркобабићу >>

_____________________

14. март 2019.

На састанку Извршног одбора Синдиката ПТТ Србије, одржаној 14.03.2019. године, у Београду, разматрана је актуелна ситуација у Синдикату ПТТ Србије и ЈП „Пошта Србије“ и донета је Одлука да се од в.д. директора Предузећа тражи одржавање заједничког састанка. Састанку би присуствовали сви чланови Извршног одбора и председник Главног одбора, а тема би била исплата другог дела добити за 2017. годину, побољшање социјално-економског положаја запослених и недостатак извршила на технолошким радним местима.

_____________________

04. март 2019.

За долазак на посао искључиво месечна карта!?

Најава да ће сва предузећа у Београду морати својим запосленима да уплаћују месечне Бусплус претплатне карте, уместо да им тај новац исплаћују на рачун или “на руке”, многе је забринула. Не само зато што су тај новац трошили на нешто друго, већ и зато што многи на посао долазе другим средствима превоза - аутомобилом или бициклом.
У правном мишљењу које је Министарство финансија доставило Граду Београду, а у које смо имали увид, пише да ће фирме у престоници морати да до детаља документују на који начин је утрошен новац који се исплаћује запосленима као накнада за превоз, али се не истиче да он мора стриктно да буде потрошен за куповину Бусплус карте, већ може да буде искоришћен и за куповину горива за оне који својим аутомобилима долазе на посао, или за неки други алтернативни превоз.
Због великог интересовања наших чланова, обрадили смо ову тему како би појаснили и разјаснили која су наша права и како да се одредимо по овом питању.
Закон о раду чл. 118 став 1 тачка 1 прописује да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.
Овако постављено правило због своје непрецизности и намере законодавца да послодавци ближе одреде критеријуме за накнаду трошкова уговорима о раду, колективним уговором или правилником који би регулисао ту област, проузрокује недоумице почев од времена исплате трошкова, преко питања начина остваривања права и потребе доказивања трошкова.
Законодавац заправо оставља запосленом право на избор начина односно превозног средства којим ће долазизити (и враћати се) на место рада. Једина могућност у којој послодавац може уместо запосленог да одлучи је да сам обезбеди превоз својих запослених, у ком случају запослени нема право да од послодавца потражује новац на име превоза зато што је организовањем сопственог превоза послодавац испунио своју обавезу накнаде трошкова за превоз.
У свим другим случајевима послодавац не може наметати свој начин накнаде трошкова превоза, што обухвата и унапред плаћене месечне карте-маркице, већ искључиво од запосленог зависи којим ће превозним средством путовати на место рада, јер закон послодавцу даје овлашћење једино да одлучи да ли ће обезбедити сопствени превоз, а уколико послодавац одлучи да то овлашћење не искористи, даље не може условљавати запослене приликом избора превозног средства, примера ради уплатом месечне карте за аутобус, већ је дужан да накнади трошкове превоза с тим што ти трошкови не могу бити већи од новчаног износа који је једнак цени превозне карте у јавном саобраћају на према релацији коју запослени користи за долазак на рад и одлазак са рада најкраћим путем.
Колективни уговор за ЈП “Пошта Србије” само потврђује наведено и ближе одређује критеријуме према којима запослени имају право на накнаду трошкова на име превоза, па тако чл. 49 прописује да запослени имају право избора у градовима и местима у којима постоји јавни превоз, између месечне претплатне карте у јавном саобраћају или новчаног износа у вредности месечне претплатне карте. Такође, имајући у виду да Јп “Пошта Србије” делатност обавља на територији читаве државе, чл. 50 су прописани начини накнаде трошкова запосленима који од места становања до места рада немају организовани јавни превоз за долазак на рад и одлазак са рада, као и запосленима који због распореда радног времена не могу користити организовани јавни превоз, уколико послодавац није обезбедио превоз запослених.
Дакле, према наведеном, ни једном одредбом Закона о раду или Колективног уговора, уколико није обезбедио превоз запосленима, послодавац није овлашћен да одлучује о начину накнаде трошкова за превоз, већ запослени, у оквиру ограничења у виду износа који им послодавац мора надокнадити, могу да бирају начин доласка на рад и повратка са рада према сопственим жељама. То је наше право и то право ћемо бранити.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

______________________

21. фебруар 2019.

Наставак разговора о проблемима запослених и Предузећа

Јуче је уследио наставак разговора наших представника са директорком Поште. Свакако, главна тема је била исплата другог дела зараде из добити за 2017 годину и одређене активности које следе по том питању. Наишли смо на разумевање и договорено је да се процес око исплате нераспоређеног дела добити  интензивира и да заједнички извршимо притиске на свим нивоима како би исплата била одобрена. Знајући како је било тешко и неизвесно прилико добијања сагласности за први део, крајем прошле године, немамо илузију да ће све ићи глатко, али до сада смо били успешни и даћемо све од себе да тако буде и овога пута.
Разговарано је о јануарској заради и нејасноћама које је изазвала, а све у духу закључака нашег Главног одбора. Неизбежне теме су биле и недостатак извршилаца у технолошком процесу, тешкоће у ангажовању нових радника у великом делу Србије, ниске зараде највећег броја колега које су за сада непремостив проблем Пошти и које се хитно морају решити на највишем месту, уколико се жели добро нашем Предузећу и запосленима. Правилник о статистици и нормама, чија је примена одложена на захтев нашег Синдиката, односно нашег чланства, ће ускоро бити презентован. Надамо се са уваженим примедбама. Уколико се напред наведено реализује, а нешто узме у озбиљно разматрање, треба очекивати и повратак Радничких спортских игара, ревитализацију неких објеката за одмор и рехабилитацију радника, о чему се конкретно разговарало.
Сви смо свесни да пролазимо кроз тежак период за наше Предузеће и за наше запослене и ту се мало тога може променити, јер нема брзих решења и превише је актера ван Поште који о нама одлучују. Њихове намере према нама су врло упитне. Морамо сачувати Пошту и запослене и мало по мало гурати напред. Нема друге. Све друго смо већ пробали.
Пренели смо Вам све оно о чему смо разговарали. Наставићемо и даље да извештавамо  са сваког састанка и дешавања где се преговара у име наших чланова о свему што се дешава, без обзира на садржај информације.

 

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

______________________

18. фебруар 2019.

Извештај са седнице Главног одбора

У Београду је 14. фебруара одржана седница Главног одбора Синдиката ПТТ Србије. Главна тема је било стање у Предузећу и материјални положај запослених. Одлучено је да се одмах покрену сви правни поступци и разговори са надлежнима како би што пре добили одговор о судбини другог дела зараде из добити (нераспоређена добит за 2017 годину). Предложено је и да се задужи Извршни одбор Синдиката да због чињенице да су ниске зараде у нашем Предузећу постале опасност и за само функционисање система (више није могуће пронаћи заинтересоване да раде посао поштара и достављача у неким срединама за ове плате), сачини анализу и документ по овој теми који би био прослеђен свим надлежнима.
Донета је и одлука да се од Послодавца затражи информација о кретању запослених у последњих 6 месеци, као и информације на који начин се израчунавају зараде у ЈП Пошта Србије, како је израчуната зарада запослених за месец јануар 2019 године и на основу ког акта
На седници су усвојене измене и допуне Правилника Фонда солидарности, а потврђена је и одлука Извршног одбора да се новац од донација преусмери Фонду. Усвојени су План и одлуке којима се дефинише финансијско пословање за ову годину по којима су предвиђене значајне уштеде. Скоро све ставке су смањене за 20 до 30 процената.
Главни одбор је донео и одлуку да су у наредних 30 дана све синдикалне организације  у обавези да ускладе своја акта са Статутом Синдиката ПТТ Србије како би се након тога донела одлука о спровођењу избора на свим нивоима у нашој организацији.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

______________________

01. фебруар 2019.

Посебна понуда и повољнији услови за раднике Поште

Обавестили смо све заинтересоване да смо обавили разговор и изнели захтев нашим представницима у управи Поштанске штедионице да у име свих запослених затраже од те Банке да запосленима у ЈП ''Пошта Србије'' доделе статус ВИП клијената којима се добијају повољнији услови од оних који тренутно важе. Добили смо информацију да је та Банка већ предузела неке мере и да је запосленима у нашем Предузећу упутила понуду за кеш кредите под условима који важе за ВИП клијенте. Понуда је ограничена на период од 01.01.2019.  до 15.03.2019. године.
Поздрављамо брзу реакцију наших представника и наше Банке, али подсећамо да смо ми тражили да повољинији услови за наше запослене важе и за све остале услуге које Штедионица пружа, а које радници Поште користе. Тај захтев смо образложили и на томе и даље инсистирамо

______________________

30. јануар 2019.

Добили смо потврду: Јануарска плата ће бити већа

Већ смо објавили вест да је Влада Републике Србије одлучила да се у јавним предузећима, од почетка ове године, повећају зараде. Ми знамо да се не ради о повећању већ о ''смањењу умањења'', али је битно да се коначно, после четири године, нешто ипак дешава. У разговору са надлежнима у Предузећу добили смо потврду да ће јануарска зарада бити већа и да се то не доводи у питање. Тачан проценат увећања није могуће прецизно предвидети због начина обрачуна, али 15 фебруара биће све много јасније. Ми ћемо наставити са започетим активностима и верујемо да ће у овој години доћи до значајнијег повећања зарада и поправљања материјалног положаја запослених. Све су већи проблеми у пословању због чињенице да је све теже наћи нове раднике, посебно за послове доставе. Управо су ниске зараде наш први, основни и највећи проблем и опасност за Предузеће, на шта упорно указујемо. Надамо се да ће коначно то увидети и они који о нама одлучују.

______________________

25. јануар 2019.

Рад на отвореном за време снежних падавина и ниских температура

Обратили смо се Функцији поштанске мреже поводом актуелних временских (не)прилика и тражили да се свим организационим деловима Предузећа доставе упутства за организовање рада за наше колеге који раде на отвореном. Сматрамо да се морају уважити специфичности делатности коју обављамо и услови за рад који су у знатној мери нарушени због интензивних снежних падавина и ниских температура. Такође треба уважити и специфичности на терену јер се ситуација разликује у зависности од подручја на коме се ради. Све информације са којима располажемо указују да ће се наставити тренд падавина и лоших временских прилика па тражимо да се предузму сви неопходни кораци у циљу максималне могуће заштите свих запосленихкоји због потреба посла проводе пуно времена на отвореном. Очекујемо да све радне јединце већ у току дана добију јасна упутства.

______________________

25. јануар 2019.

Повољнији услови за раднике Поште

Обавили смо разговор и изнели захтев нашим представницима у управи Поштанске штедионице да у име свих запослених затраже од те Банке да запосленима у ЈП ''Пошта Србије'' доделе статус ВИП клијената којима се добијају повољнији услови од оних који тренутно важе.
Према нашим сазнањима има јавних предузећа која су изборила повољнији статус за своје запослене, па је потпуно невероватно да то не важи за запослене у Пошти која је акционари Банке Поштанска штедионица и чији запослени морају да буду клијенти те Банке.

______________________

24. јануар 2019.

Донације искључиво Фонду солидарности

Извршни одбор Синдиката ПТТ Србије донео је одлуку да се све донације од стране Предузећа користе искључиво за допуну средстава Фонда солидарности. Све је више захтева наших чланова који се обраћају за помоћ Фонду, што намеће потребу да се више средстава определи за ове намене. У претходној години, Фонд је из чланарине исплатио више од 18 милиона динара по основама које су прописане нашим Правилником. Намера нам је да одржимо тај ниво и да нико, ко на то има право, не буде одбијен због недостатка новца.

______________________

23. јануар 2019.

Запослите довољан број извршилаца!

Све чешће се проблем са недостатком извршилаца, првенствено на достави, решава кроз издавање решења за прековремени рад. Синдикат ПТТ Србије је био и биће против оваквог начина рада. Сматрамо да недовољан број извршилаца и обим послова који превазилази могућност обављања са постојећим бројем извршилаца, нису разлог за увођење прековременог рада, већ би то могао бити само разлог узрокован изненадним смањењем броја извршилаца, које није могло да се предвиди (боловање, повреде, и друга непланирана одсуства).

Основни проблем код овако издатих решења је што оно није одређено нити је одредиво. То се првенствено односи на чињеницу да уместо јасно дефинисаних послова које запослени коме је одређен прековремени рад треба да изврши, стоји да ће он вршити послове наведене у Предлогу за увођење прековременог рада који није обавезујући акт, па се њиме не успостављају никаква права и обавезе. Такође се не зна ни његова конкретна садржина, нема броја, врсте, количине пошиљака које треба да се испоруче, већ само можемо да претпоставимо да је то достава свих пошиљака планираних за тај дан.
Самим тим, у недостатку података, односно мањкавости решења, није могуће утврдити колико времена запослени мора да ради тај дан и да ли то време превазилази законско ограничење од 12 сати укупнг дневног радног времена.

Упозорићемо надлежне у Предузећу на ову појаву и кршење закона и Колективног уговора, а уколико се настави са издавањем оваквих решења за прековремени рад, од послодавца ћемо затражити извештај о прековременим сатима (у складу са чланом 17 КУ), односно увид у евиденцију о прековременом раду запослених. На тај начин би се утврдила евентуална неједнакост радног оптерећења, евентуално прекорачење законског ограничења прековремених радних сати или неки други прекршај за који је предвиђена казна и за одговорно лице у правном лицу, чиме би се поправила наша преговарачка позиција у настојању да се овај проблем реши. А решење је да се ангажује довољан број извршилаца и да се уведе обавезна резерва, на шта већ годинама указујемо и захтевамо.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_______________________

22. јануар 2019.

Извештај о активностима

Поштоване колеге,

Подсећамо вас да смо крајем децембра пренели информацију да су добијене сагласности и да ће бити исплаћена половина нераспоређене добити, што је оквирно свакоме по пола своје просечне зараде за претходну годину. Тако је и било. Такође смо вас обавестили да је договорено да ће се о исплати преосталог дела добити разговарати у јануару. Данас су председник и потпредседник нашег Синдиката имали састанак са директорком Предузећа и највише се разговарало управо о исплати преосталог дела добити. Наишли смо на разумевање и сагласили смо се да радници треба да добију све што су зарадили, а активности по овом питању ће бити интензивиране у наредном периоду. Нисмо се и нећемо се одрећи ни једног динара на који имамо право и који смо сви заједно зарадили, посебно имајући у виду незавидан материјални положај радника Поште. Немамо илузије да ће све тећи глатко (из искуства) и да ће нам држава дати паре тек тако, али ћемо наставити да преговарамо и да се боримо.
Поред ове, нама најзначајније теме, разговарало се и о организацији Предузећа, новом правилнику о статистици и нормама, рејонизацији, а покренута је и иницијатива за поновно враћање и одржавање РСИ. Такође смо дали предлог да се одређени објекти за одмор радника обнове и активирају. У наредном периоду обратићемо се Поштанској штедионици и члановима управе из Поште у тој банци, како би наши запослени добили повољнији статус.
Ово су теме на којима ће се радити у наредном периоду и предстаљаће окосницу нашег плана рада. О свему што се буде дешавало, а тиче се запослених, редовно ћемо вас обавештавати преко наших средстава информисања.

 

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_______________________

27. децембар 2018.

Поштоване колеге,

Приморани смо да реагујемо поводом објављивања списка наших чланова на друштвеним мрежама од стране ''вање п новака'' и то због необичне безобзирности и очигледног мотива због чега су спискови објављени и то управо сада. Прво, једино што је тачно на тим списковима су имена, а све остало је измишљено и изфабриковано од стране ''вање п новака''. Ради се о бившем руководиоцу из Поште, а Синдикат ПТТ Србије сматра одговорним што он више није директор (учешће у Комисији за избор руководилаца), па је себи дао задатак да нам се свети користећи се лажима и хушкањем на свом лажном профилу. Његове објаве и начин на који покушава да се обрачуна са једном организацијом су нешто са чиме се до сада нисмо сретали. На жалост нашао је следбенике и поклонике у кругу наших колега окупљених око Facebook синдиката, а публику у друштву које је и креирано да се бави фикцијом и темама које се преносе из ''ријалити програма'', чиме се замагљује стварност.
Због чињенице да је овом приликом учуњено кривично дело, поднели смо пријаву надлежном тужилаштву у циљу заштите закона, наше организације и чланова. Зараде функционера и руководилаца могу бити објављене у интересу јавности и ту немамо ништа против, али зараде ''обичних'' запослених, а посебно чланарине –НЕ, без обзира јесу ли износи тачни или измишљени.
Колеге из Facebook синдиката позивамо да буду коректни и да се баве синдикалним радом, јер ће остати упамћени само као синдикат који је радио за бивше директоре, а против својих колега.
Нећемо се више оглашавати по овом питању, јер сматрамо да не треба да се увлачимо у зачарани круг мржње и блато ''вање п новака'', али ћемо свим правним средствима бранити организацију коју водимо и чланове који су нам указали поверење. Тиме бранимо и основно право на слободно синдикално удруживање и деловање у нашем Предузећу без уплитања власти и пословодства, без обзира били они садашњи или бивши.

____________________

25. децембар 2018.

Исплата добити

Сада смо и званично добили информацију да су добијене све сагласности и да ће исплата дела зараде из добити бити у петак. Биће исплаћена половина нераспоређене добити, што је оквирно свакоме по пола своје просечне зараде за претходну годину. О исплати преосталог износа ће се разговарати у јануару. Идемо даље.

____________________

25. децембар 2018.

Још су реалне шансе да исплатимо добит

Јуче смо одржали одвојене састанке са диркторком Предузећа Миром Петровић и председником Надзорног одбора Боришом Шаренцом, а у вези са нашим захтевом и очекивањем запослених да се одмах исплати зарада из добити за претходну годину. Преносимо вам оно што је нама речено: добијање свих сагласности је у завршној фази и очекујемо врло брзо добре вести. Такође преносимо и шта смо ми рекли: дајемо шансу ''дипломатији'' и прихватамо на себе огромно незадовољство само из разлога што видимо да су шансе још реалне и што нам је једини циљ сада да радници добију паре, али ако се ово не реши у наредна 2 до 3 дана, бићемо принуђени да спроведемо већ донете одлуке. Наставићемо и даље да вам преносимо све информације до којих дођемо.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_______________________

22. децембар 2018.

Примедбе и сугестије на текст предложеног Правилника о статистици и нормама

Дуго очекивани Правилник о статистици и нормама (последњи из 2006. године) је коначно пред нама. Уважавајући сва образложења око ефикасности, информатичке покривености материје преко апликације, не можемо се сагласити са чињеницом да најважнији део Правилника, а то су називи услуга, делови процеса рада и норме нису његов саставни део.
Евентуалне примедбе се остављају за накнадни поступак, што има јаку дозу неизвесности.
Без обзира на генерално неприхватање оваквог поступка, па и самог Правилника, доставили смо мишљење и неколико сугестија на понуђени текст.

Примедбе на Правилник >>

_______________________

21. децембар 2018.

Обављен разговор у Влади Републике Србије

Након најаве наших активности, добили смо позив и успостављен је први контак са Владом Републике Србије. Предали смо наше захтеве и поновили став да очекујемо да се хитно исплати добит запосленима у Пошти. Након добијених информација и сугестија из Владе, обавили смо хитно разговор са представником запослених у Надзорном одбору Предузећа, Гораном Ђерићем и за понедељак заказали разговор са председником НО Боришом Шаренцом. Тражимо одоговоре и да се Предузеће хитно огласи и обавести запослене о дешавањима и разлозима за ово одуговлачење, јер према ономе што смо чули, не постоје разлози да се не донесе одлука и крене са исплатом. Након разговора у понедељак, одлучићемо о даљим корацима. Чим будемо имали било какву валидну информацију, проследићемо је на терен.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Захев Влади РС >>

_______________________

18. децембар 2018.

Зато што немамо избора


Поштоване колеге,
Још увек имамо уверавања да је исплата ''готово извесна'', да будемо ''стрпљиви'', али стрпљења је све мање. Све га је мање код чланства, све га је мање и код синдикалаца. Годинама се живи на ивици, годинама је та добит прилика за кратак предах и прилика да се осети како је то живети нормално. Посебно иритира чињеница да не постоји ни један разлог за ово одуговлачење и што је овакав маћехински однос резервисан само за раднике Поште. Не знамо чиме смо то заслужили. Ћутимо, радимо и трпимо. Можда је то проблем. Можда је тренутак да престанемо да ћутимо, да престанемо да радимо и да јасно кажемо да нећемо више да трпимо.
На жалост, наш оснивач нам поново шаље јасну поруку колико смо битни својој Држави, колико им је стало до Поште и до радника Поште. За то, једноставно, нема оправдања. Већ недељама очекујемо да се смилују и погледају нас, да само подигну руку и тако обрадују петнаест хиљада запослених и чланове њихових породица, али још увек ништа. Немамо другог избора већ да покушамо тако што ћемо свакога дана стајати испред Владе Републике Србије и тражити шансу да се обратимо онима који о нама одлучују, а стајаћемо док се не донесе одлука о исплати зараде из добити. У четвртак је седница Владе где очекујемо одлуку, а ако је не буде, ми крећемо у петак. Одлука је да то буду мање групе учесника које ће се смењивати како не би морали да пријављујемо скуп као јавно окупљање и да ће у њему за почетак учествовати синдикални активисти. Не искључујемо ни радикализацију протеста уколико ове активности не дају резултат.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

17. децембар 2018.

Извештај са састанка у РЈ ''Одржавање''

Дана 17. децембра у РЈ ''Одржавање објеката, возила и основних средстава'' одржан је састанак са директором функције за Мрежу и његовим сарадницима, као и руководством Радне јединице. Пренели смо забринутост запослених у том нашем организационом делу за судбину послова сервисирања возила, јер је све више проблема који се не решавају. Са наше стране је истакнуто да је главни проблем недостатак мајстора, али има проблема и са набавком резервних делова и са условима рада у сервису. Све је теже задржати и постојеће мајсторе са оваквим зарадама, а камо ли обезбедити нове. Међутим и када се неко јави и испуни услове, сагласност и папири се ''крчкају'' по неколико месеци. Наравно, људи се сналазе и налазе друге послове, а нама се проблеми гомилају. Тражили смо да се процедуре око пријема механичара и мајстора убрзају, јер од тога зависи функционисање сервиса и читавог возног парка.
Тражили смо и да се поправе услови рада у сервису што се тиче осветљења и грејања, јер су то основни услови за рад.
Констатовано је да у овој Радној јединици постоје сви предуслови за квалитетан рад у интересу система, као и да ће се ускоро одржати нови састанак где ће се изаћи са предлогом решења за све што је изнето. Како су нам обећали колеге из Мреже, биће урађен план активности (краткорочни и дугорочни) и кренуће се са решавањем изнетих проблема. Што се тиче кадрова, сагласност Мреже није и неће бити спорна, али ће се обратити надлежној функцији у циљу ефикасности по овом питању.
Покушаћемо и са изменом Правилника о заштитној опреми како би мајстори имали право да сваке године добију радна одела, јер је садашње решење лоше по запослене.
Задовољни смо састанком, а очекујемо наставак и решавање проблема у Радној једници.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_______________________

11. децембар 2018.

ОЧЕКУЈЕМО ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ ИЗ ДОБИТИ

Поштоване колеге,

У вези са актуелним дешавањима у Предузећу око исплате зараде из добити за 2017. годину, обавештавамо вас о следећем:

Синдикат ПТТ Србије је једини Синдикат који активно преговара са надлежнима око исплате зараде из добити. До сада нисмо чули ни један став, ни један аргумент, да запослени не треба да добију свој део. Наш једини циљ је да радницима Поште на рачуне буду уплаћена средства од зарађене добити и докле год постоји могућност да се то догоди, ми нећемо учинити ништа да угрозимо исплату, јер на то немамо право.
На жалост, по ко зна који пут се понавља ситуација да смо у неизвесности и да чекамо до задњег момента да добијемо оно што сматрамо да нам припада. Такође сматрамо да је такав однос (само према Пошти) неправедан, неоправдан и неодржив. Против тога се боримо сваке године и до сада смо успевали да се изборимо и да 15 година за редом учествујемо у расподели добити.
И ове године је ситација иста, али је још увек изгледно да ће до исплате доћи.
Пратимо дешавања на дневном нивоу, из сата у сат и активно учествујемо у њима.
Органи Синдиката су у сталном заседању и у зависности од развоја догађаја, биће донете одлуке које су искључиво у интересу запослених.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

Захтев упућен премијерки РС >>

_______________________

30. новембар 2018.

ДОНЕТА ПОЛОВИЧНА ОДЛУКА

Завршена је седница Надзорног одбора Предузећа. Донета је одлука да се добит расподели у сразмери 50% оснивачу (држави) а 50% добити је остало у Пошти као нераспоређена добит. У наредних десет дана Влада Републике Србије треба да донесе одлуку о намени тих средстава. Јасно смо ставили до знања да очекујемо да се тај део добити подели запосленима и верујемо да ће Влада Републике Србије имати разумевања и схватити озбиљност стања у Пошти.

_______________________

24. новембар 2018.

Решавање технолошких проблема

У Функцији поштанске мреже је 23.11.2018. године одржан састанак представника Синдиката ПТТ Србије: в.д. председника Дарка Радовановића, потпредседника Славка Топалова и чланова Комисије за технологију Синдиката ПТТ Србије, са директором Функције поштанске мреже Срђаном Јовановићем и његовим најближим сарадницима.
Тема састанка била су питања:

 • Нова статистика;
 • Коришћење мопеда и скутера Daytona;
 • Примена апликације Поштар мап путем службених мобилних телефона.

Значајно време састанка посвећено је новој Статистици, конкретно резултатима до којих се дошло у тестирању саме апликације, које је управо у току.
Од стране Функције поштанске мреже указано је да се у децембру све поште уводе у тестирање апликације Статистика 1 и да се приводи крају израда новог Правилника о статистици и нормама. Те да ће до почетка примене нове апликације, 01.01.2019. године, бити обухваћене све технолошке фазе осим Транспорта. Досадашњи резултати нове апликације Статистике помно се прате и упоређују са старом. Уочени недостаци у ходу се отклањају.
Представници Синдиката ПТТ Србије, још једном су указали на важност ове материје јер резултати нове статистике могу да произведу доношење пословних одлука од којих ће зависити даља судбина како запослених тако и саме Поште. Зато је потребно посветити пуну пажњу сваком процесу и свакој услузи, свакој норми, посебно. Уколико је потребно, извршити нова мерења одређених норми, тј. да свака норма може бити предмет провере у сваком тренутку овог динамичког процеса. У том правцу од стране чланова Комисије за технологију Синдиката ПТТ Србије исказане су резерве у погледу појединих норми, као на пример норми који се тичу скупне доставе, тј. доставе у урбаним срединама (у зградама преко 4 стана). Било је ту такође и других запажања и предлога која су се тицала других услуга и процеса.
По питању коришћење мопеда и скутера Daytona, Синдикат је затражио хитно решење за њихову повећану потрошњу горива. Наиме, од стране самих њихових корисника, наших колега поштара, указано је да ново набаљени мотори имају већу потрошњу него раније коришћени модели мопеда, те да лимити на картицама за гориво не одговарју новонасталим потребама. Од стране Функције поштанске мреже добијен је одговор да се ради на анализи те нове потрошње и да врло брзо треба доћи до прoмена лимита.
Од стране чланова Комисије за технологију Синдиката покренуто је питање примене апликације Поштар мап путем службених мобилних телефона, тј. за шта се користе резултати наведене апликације? Од стране представника Функције поштанске мреже више пута је поновњено да се резултати наведене апликације користе само као контролни механизам у самој достави и контроли спољне доставе. Синдикат је са своје стране изнео став да се не може дозволити да се подаци из поменуте апликације користе као параметри за организацију и дефинисање рејона, јер је уочено много одступања и грешака у раду апликације и самих телефона.
Технолошки проиблеми су за нас веома битни јер значајно утичу на рад и услове рада запослених које заступамо. Зато ћемо наставити да будемо активни и да указујемо на све проблеме који су везани за технолошке процесе. Сматрамо да су чланови наше Комисије довољно стручни да могу да предложе и решења за одређене проблеме, а све у циљу њиховог решавања у интересу запослених.

_________________________

23. новембар 2018.

Очекујемо одлуку о исплати зараде из добити

Данас је одржан састанак ужег руководства Синдиката ПТТ Србије са в.д. директора Предузећа, госпођом Миром Петровић. Разматране су многе теме, али се ипак највише говорило о исплати зараде из добити коју запослени у Пошти са правом очекују. Пренели смо та очекивања директорки и наишли на разумевање, тако да верујемо да ће се предлог одлуке о исплати наћи на дневном реду Надзорног одбора Поште на седници која треба да буде одржана у току следеће недеље. Све наше активности усмерене су у том циљу јер смо свесни колико то значи запосленима, а сматрамо да не постоји ни један разлог да радници Поште не добију свој део зарађене добити. Након тога, када бар за кратко попунимо рупе у кућним буџетима, кренућемо са решавањем и осталих проблема и наставити са реорганизацијом нашег Синдиката.
На састанку је констатовано да су ниске зараде наш највећи проблем који прети да угрози функционисање самог система и договорено је заједничко деловање на побољшању материјалног положаја запсолени, што је у интересу свих нас.
Након седнице Надзорног одбора Предузећа пренећемо вам све информације у најкраћем року. До тада пратите дешавања и информације које пласирамо путем наших канала информисања, јер ми објављујемо само проверене и праве вести.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_________________________

09. новембар 2018.

Влада одлучила: Веће плате и у јавним предузећима

Већ смо најавили да активно учествујемо са министром финансија, преко наше централе, у разговорима о најављеном враћању зарада ( у два наврата на претходни ниво), као и повећању зарада у 2019. години. Влада Републике Србије је данас одлучила да се у јавним предузећима од следеће године повећају зараде за пет одсто. Ми знамо да се не ради о повећању већ о ''смањењу умањења'', али је битно да се коначно, после четири године, нешто ипак дешава. Наставићемо са започетим активностима и верујемо да ће у следећој години доћи до значајнијег повећања зарада и поправљања материјалног положаја запослених.
Настављамо и активности око исплате зараде из добити и очекујемо разумевање за стање у Пошти и позитиван исход најкасније до краја овог месеца.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_________________________

05. новембар 2018.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У Тополи је одржана Скупштина Синдиката ПТТ Србије на којој је Дарко Радовановић из синдикалне организације ''Београдски Венац'' изабран за в.д. председника нашег Синдиката. Дарко ће ту дужност обављати до завршетка изборног процеса који ће бити спроведен у току следеће године. Нови први човек је обећао да ће сву своју енергију уложити у враћање јединства и значаја наше организације како би могли да се носимо са свакодневним изазовима. Он је такође обећао да ће се потрудити да обиђе све делове нашег система и да ће разговарати са сваким нашим чланом.
Скупштина је великом већином гласова подржала започете реформе и промене у раду, а приоритет у наредном периоду ће бити побољшање материјалног положаја запослених и активно учешће у најављеним процесима реформи. На седници је усвојен и Статут Синдиката ПТТ Србије, а основне промене су увођење јасне линије одговорности за рад и могућност стварања тима који ће нас водити у наредном периоду.

 

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_________________________

31. октобар 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

После дужег времена и застоја у комуникацији са врхом Предузећа, представник нашег Синдиката је присуствовао седници Надзорног одбора Поште. Главне теме су биле пословање нашег Предузећа, најављене системске промене, материјални положај запослених и незаобилазна тема око исплате зараде из добити. Управо то питање је изазавало највеће интересовање и број учесника у расправи. Генерални став је да добит треба да буде подељена запосленима и договорене су конкретне активности како би до исплате дошло у законском року. Наш Синдикат ово питање сматра приоритетним те смо иницирали контакте на свим нивоима и ван Поште, а све наше активности ће у наредном периоду бити усмерене у циљу реализације исплате нашег дела добити. Активно учествујемо са министром финансија преко наше централе у разговорима о најављеном враћању зарада ( у два наврата на претходни ниво), као и повећању зарада у 2019. години. Верујемо да ће ови разговори довести до помака и поправљања материјалног положаја запослених у следећој години.
Синдикат ПТТ Србије је наставио са праксом обилазака радних јединица и разговора са чланством. Последња седница Извршног одбора је одржана у Сремској Митровици. Од наших активиста смо сазнали за проблеме са којим се сусрећу, а они су имали прилику да чују актуелне информације о стању у Предузећу и Синдикату, као и планове за период пред нама. Много тога зависи и од исхода наше Скупштине која се одржава крајем ове недеље. Ту би требало да се потврди реформски курс и да се настави са променама у начину рада и размишљања у нашој организацији. Циљ је да створимо ефикасну организацију по мери чланства која ће бити у стању да се носи са изазовима који су пред нама, а они нису били никад озбиљнији.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

_________________________

16. октобар 2018.

У складу са новом политиком Синдиката

Извршни одбор је свој рад изместио из седишта Синдиката тако да се седнице сада одржавају ''на терену''. До сада смо обишли синдикалне организације Београд Венац и Одржавање. То је била прилика да из прве руке чујемо све проблеме и да се активно укључимо у њихово решавање. Враћање поверења није могуће без директног контакта са чланством, тако да ће се започета пракса наставити. На седници Извршног одбора разматран је и проблем финансирања рада Синдиката ПТТ Србије. На основу закључка да је неопходно смањити трошкове, донете су одлуке о смањењу свих расхода који су везани за рад Извршног одбора. Одлуке су у складу са новом политиком Синдиката и имају за циљ стабилизацију финансирања програма рада. Одлуке су привременог карактера, важиће до усвајања наовог финансијског плана пословања од стране Главног одбора и ступају на снагу одмах.

_________________________

12. октобар 2018.

Захтеви за оживљавање социјалног дијалога

Обратили смо се премијерки Ани Брнабић са захтевом да оживимо социјални дијалог који је започео крајем 2017. године. Циљ је да побољшамо лош материјални положај запослених и укажемо на пад реалних зарада.  
Наше зараде почев од 2012. године, пале су испод републичког просека и нема никакве логике да запослени у Предузећу које послује позитивно, имају зараде нешто веће од 35.000,00 динара у просеку (поштоноше и шалтерски радници), њих око 10.000.
Обавестили смо премијерку да је због кадровских промена измењен тим за преговоре нашег Синдиката, али су остале исте теме:
- исплата зараде из добити за 2017. годину и
- враћање умањених зарада на ниво из 2014. године.
Очекујемо наставак разговора и са ресорним министром Расимом Љајићем коме смо такође упутили захтев за разговор у циљу изналажења начина да се побољша социјално-економски положај радника Поште и реше проблеми који нас муче.

Допис Ани Брнабић >>

Допис Расиму Љајићу >>

_________________________

10. октобар 2018.

Покрећемо иницијативу

Обзиром да Пошту и запослене константно и са намером заобилазе у враћању зараде и отетог нам новца још од давне 2014. године обавештавамо Вас да смо формирали иницијативни одбор за спровођење поступка народне иницијативе за измену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Такође ће бити формирани и пододбори на нивоу целе Србије тако да ће се потписи запослених и грађана  прикупљати на 35 локација широм Србије. У наредном периоду бићете обавештавани о детаљима ове иницијативе којој ће наш Синдикат дати пуну подршку.

Иницијативни одбор >>

_________________________

09.октобар 2018.

ОБНОВЉЕН  ДИЈАЛОГ

После вишемесечног застоја, јуче је обновљен социјални дијалог у нашем Предузећу и обављен је разговор између директорке Поште г-ђе Мире Петровић и потпредседника Синдиката ПТТ Србије Славка Топалова. Дотакнуте су многе теме које тренутно побуђују највеће интересовање запослених. То су свакако питање зараде из добити, зараде у контексту боравка делегације МФФ-а у Србији, функционисање и положај  Поште, нових послова. Значајне су и теме недостатак запослених у појединим технолошким процесима, статус запослених ангажованих по уговорима и ПП пословима.
Истакнут је проблем застоја у комуникацији, пословодство-Синдикат ПТТ Србије и начини за његово превазилажење, споразум о несметаном функционисању синдиката и опште узевши боље информисање.
Очекујемо интензивније разговоре са пословодством о свим темама које смо поменули, а које су у интересу запослених, као и конкретније кораке ка неопходним реформама, а такав реформски правац смо прихватили и ми у нашем Синдикату.

_________________________

24. септембар 2018.

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА СИНДИКАТА

На ванредној седници Скупштине Синдиката ПТТ Србије која је одржана 21.09.2018. године у Београду, донета је одлука о смени досадашњег председника Александра Павловића. До редовне Скупштине која је планирана већ за прву недељу новембра, Синдикат ће водити потпредседник. Тада ће се, по одлуци чланова Скупштине, спровести избор за вршиоца дужности председника који ће ту функцију обављати до окончања редовних избора.
Скупштина је донела одлуку и да се на седници у новембру расправља и изјасни о предлогу текста новог Статута којим би се учврстио процес реформи у самој организацији. Јавна расправа траје до 19 октобра, до када се очекују предлози, примедбе и сугестије на понуђени текст.
Сва ова дешавања су у склопу неопходних промена које се спроводе како би се прилагодили новим околностима у којима делујемо и како би били спремни и способни да се боримо са свим изазовима који нас очекују у наредном периоду.

Саопштење за штампање >>

_________________________

27. август 2018.

ОДГОВОР УСТАВНОГ СУДА

Прослеђујемо вам одговоре који смо добили од Уставног суда Републике Србије у вези са Иницијативом КСС за оцену уставности Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и Закона о привременом уређивању основица за Обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, поднетом после доношења закона 2013. и 2014. године.
На жалост одговор је стигао у време кад је један закон већ престао да важи а други је пред истеком. Но то нас неће обесхрабрити да се боримо за укидање овог и свих наредних неправедних и ненародних закона

Одлука Уставног суда >>

Решење Уставног суда >>

_________________________

15. август 2018.

СА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

У циљу решавања актуелних проблема и враћања социјалног дијалога у нормалне токове, послали смо захтев челним људима Предузећа за хитан састанак. Забринути смо за стање у Пошти, хоћемо да будемо информисани о пословању и дешавањима, али и да укажемо на кршење Колективног уговора. Посебно нас брину најаве оснивача и промене које се планирају, а о чему не знамо ништа. Сматрамо да је дијалог и активно учешће представника запослених у свему што се дешава у овом тренутку неопходно.

Захтев >>

_________________________

07. август 2018.

NO PASARAN!!!

Protest u SpcuУ Шапцу је данас испред зграде главне Поште одржан величанствен скуп подршке Сањи Дашић, нашој колегиници и председници Синдикалне организације ''Шабац'' коју безобзирни представници пословодства кажњавају само због тога што је написала истину и оно што сви ми знамо и мислимо. Кажњавају је зато што се усудила да ради свој посао, да буде поштен синдикалац који се не плаши да укаже на неправилности у раду, на злоупотребе, непотизам и селективну примену закона у нашем Предузећу. Али пре свега намера тих ''колега'', који на жалост управљају овом фирмом, је да ућуткају Сању и све нас. Она треба да буде пример шта ће се десити када се неко усуди да говори истину, да каже да је краљ го. Данашњи скуп је показао да нису у томе успели – насупрот, дали су нам свима додатну снагу да се боримо против неправде.
Ударили су на Сању уместо на Синдикат и администратора сајта зато што су мислили да ће им то најлакше проћи. Како су се само преварили. Ударили су на најбољу међу нама. Ударили су на особу које је за кратко време колико се бави синдикалним радом придобила велике симпатије, поштовање и безерзервну подршку. И управо је то суштина данашњег окупљања, да покажемо Сањи да ћемо увек и до краја бити уз њу и да ћемо ову битку водити до краја заједно.
У Сањино име и у име Синдиката ПТТ Србије велика захвалност свима који су данас дошли да подрже нашу колегиницу и да заједно започенмо борбу за слободу мишљења, за слободу говора...., за слободу.

____________________

31. јул 2018.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Данас је одржана седница Извршног одбора и усвојен је предлог да се одмах покрене иницијатива и правна процедура за исплату зараде из добити. Добит је остварена, постоје правне претпоставке и нема разлога да запослени не добију оно што су зарадили, поготово имајући у виду колике су основне зараде у нашем Предузећу.
Одлучено је и да се рад Синдиката учини што је могуће више јавним, те је донета је одлука да се од сада записници Извршног одбора (након усвајања) објављују на сајту, на страници Извршног одбора, потписани и у ПДФ формату.
Једна од тема су били и мопеди. Експлоатација мопеда и бицикала је тема којој се враћамо с времена на време, последњих неколико година. Наиме, добро замишљен модел коришћења мопеда и бицикала, у старту је претрпео нежељене измене од стране других дирекција, што је био разлог за сумњу у успешну реализацију новог модела.
Главне примедбе на садржај уговора су се тицале тога, да се мора дати сагласност корисника у случају коришћења другог запосленог, затим да се возило мора, а не може пренети у власништво запосленог (корисника), недоумица је било и око корисног века трајања возила. Поред ових субјективних, озбиљан проблем је и чињеница да нема квалитетних мопеда на тржишту (производња Томоса), Закон о јавним набавкама који квалитет ставља у други план.
Најновија дешавања (Одлука мај 2018.) предвиђа да се корисник обавезује да додељени мопед настави да користи за службене потребе до добијања другог мопеда, а најдуже две године од дана закључења Уговора о преносу власништва. Информисани смо, да се следеће 2019. године, планира набавка око 700 мопеда грчког произвођача, уколико се добро покажу у пробној експлоатацији.
Овакав начин спровођења досадашњег модела се прилично компликује, изазива недоумицу како ће се даље поступати са мопедима и бициклима. Наш утисак је, да се продужава век експлоатације и да се од садашњег модела одустаје. Став Синдиката је да се чланству предоче праве чињенице и понуди свака врста помоћи око неиспуњавања уговорених обавеза, тако и са одредбама  Закона о раду и Закона о безбедности и здравља на раду.
Све чешће нам се чланови обраћају због проблема који су последица апликације ''Postar map''. Извршни одбор ће наложити правнику да за следећу седницу ИО припреми детаљну анализу могућности да оспоримо утицај апликације за праћење поштара на услове рада и права запослених.
Донета је одлука да се испитају могућности да се Колективни уговор примењује само на чланове синдиката потписника. Разлог за овакву иницијативу је чињеница да је све мање запослених синдикално организовано и да су они врло критички настројени према раду синдиката. То нам намеће дилему имамо ли право да преговарамо у име свих запослених и да ли је коректно наметати Колективни уговор свима, а да иза себе немамо њихову подршку. Након прибављања правног мишљења биће предузети следећи кораци.

Захтеви за исплату добити >>

_________________________

31. јул 2018.

ТРАЖИМО ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ЗБОГ КРШЕЊА ЗАКОНА О РАДУ И КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Извршни одбор Синдиката ПТТ Србије је на данашњој седници донео одлуку да се обрати Инспекцији рада и Поверенику за заштиту информација због чињенице да је нашој колегиници Сањи Дашић уручено упозорење пред отказ уговора о раду, а због синдикалног деловања. Синдикат ПТТ Србије свом својом снагом и свим ресурсима стоји иза Сање која може да рачуна на све видове заштите и подршке. Већ сутра ће Инспекторату за рад бити упућен захтев за покретање поступка инспекцијског надзора над ЈП ''Пошта Србије'', РРЈ ''Ужице, Шабац, Ваљево'' због кршења Закона о раду и Колективног уговора. Поверенику за заштиту информација ће бити послато писмо у коме ћемо га упознати са последицама његовог обраћања Предузећу. У склопу активности које се предузимају поводом овог случаја, у уторак, 07 августа у Шапцу, испред седишта РЈ, ће бити одржан скуп подршке Сањи Дашић. Циљ нам је да, пре свега, покажемо солидарност са нашом колегиницом, да јој покажемо да у овој борби није сама, да покажемо да смо спремни да се боримо за њу, али и за синдикална права која су нам оспорерна. Скуп ће почети у 15 часова и сви су добродошли

Обраћање Поверенику >>

_________________________

30. јул 2018.

Напад на Сању је напад на Синдикат и слободу мишљења

И поред чињењнице да смо и усменим и писаним путем упозорили директора РРЈ ''Ужице, Шабац, Ваљево'' да би доношењем упозорења дошло до кршења Закона о раду, Колективног уговора и гушења синдикалних права и слобода, он је дана 19.07.2018. године потписао упозорење председнику Синдикалне организације Шабац Сањи Дашић и тиме прекршио члан 188. став 1. Закона о раду. Такође, издавањем упозорења прекршен је  члан 136. ст. 1. и ст. 2. Колективног уговора за ЈП „Пошта Србије“, Београд („Сл.гласник РС“ бр. 9/18).
Посебно истичемо чињеницу да је директору РРЈ ''Ужице, Шабац, Ваљево'' од стране Функције управљања кадровима дописом бр: 2018-118085/6  од 11.07.2018. године било наложено да ''без одлагања покрене поступак утврђивања одговорности против запослене Сање Дашић'', а да је директор РРЈ без покретања икаквог поступка и утврђивања евентуалне одговорности, издао упозорење, што нам јасно говори да се ради о нападу на Синдикат ПТТ Србије, на синдикалне слободе и на право на мишљење, размишљање и став.
Овакав поступак, без преседана, најоштрије осуђујемо и против оваквог понашања дела пословодства борићемо се свим средствима. За Сању Дашић, за право на мишљење, за слободу синдикалног рада и изражавања мишљења, за право да укажемо на неправилности и пропусте у раду борићемо се до краја.
О свему што је учињено, а што се до сада никада није десило у нашем Предузећу, обавестићемо све запослене, све синдикате, медије и међународна удружења за заштиту права која покушавају да нам ускрате.
Пре свега тога обратићемо се свим инстанцама у Републици Србији, Инспекцији рада и судовима, како би одбранили Сању и синдикалну идеју и право на синдикални рад у нашем Предузећу и инсистираћемо да се сви они који су се дрзнули да крше законе и гуше основне слободе, буду адекватно кажњени.

Поштоване колеге из пословодства, прешли сте границу преко које ми нећемо прећи, нити ћемо вам дозволити да наше Предузеће и запослене вратите у давно заборављена времена диктатуре, страха и једноумља.

_________________________

03. јул 2018.

Финале Правилника и апликације о статистици и нормама

Вишегодишњи напори око доношења новог Правилника (важећи је из 2006. године) који су интензивирани 2015 године, сва је прилика да ће бити приведени крају. Најављено је да од 01.01.2019. године важе нова решења из те области која ће бити покривена новом апликацијом. Материја је комплексна, па је и информатичко решење врло сложено, али ипак решиво.
Наш Синдикат је више заинтересован за саму суштину Правилника. Свесни смо чињенице да не постоји идеално решење? али такође и тога да завршетак овог посла има немерљив значај за доношење исправних пословних одлука од којих зависи даља судбина Поште.
У свим овим активностима Синдикат је врло активан још од 2012 године и континуирано истиче важност ове материје. Анализирамо већ дуго одредбе новог Правилника и иситичемо недостатке. Настављамо то да пратимо са жељом да нови документ покаже да ли је свака норма, како по структури и фазама у сваком процесу рада, добила адекватну вредност. Последице лоше урађеног Правилника могу да буду погубне за запослене, као и за саму Пошту.
Овом приликом позивамо наше активисте да узму активно учешће у тестирању апликације усвојим радним јединицама, што је и договорено са носиоцима овог посла. Допринос синдикалних представника мора бити значајан, као и приком мерења норми на терену 2015 и 2016 године.

______________________

21. јун 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

У Београду је одржана седница Главног одбора Синдиката ПТТ Србије где је главна тема био извештај о спроведеним штрајкачким активностима. На основу чињенице да Штрајк није наишао на одговарајући одзив запослених и да је нарушено поверење у Синдикат и синдикалну идеју, донета је одлука да се штрајкачке активности обуставе и да се у Синдикату ПТТ Србије покрену реформе које ће бити завршене ванредном Скупштином и изборима. У међувремену садашње руководство Синдиката ће обићи све синдикалне организације и обавити разговоре са чланством и утицати да се на изборима за синдикално вођство појаве неки нови, млађи људи. Такође, вратићемо се решавању свакодневних проблема на које нам се указује, а који су били стављени по страни због Штрајка. Циљ нам је да сачувамо синдиклану сцену у нашем Предузећу, да вратимо поверење чланства и обновимо преко потребно јединство и солидарност. Све што се дешавало у претходном периоду указује да су промене неминовне и да то од нас чланство очекује. Од чланства се очекује да у свим процесима који следе буду активни, да схвате да су они синдикат и да апатија и апстиненција не иду у прилог решавања нагомиланих проблема. Једино тако можемо напред.

Саопштење за штампање >>

________________________

12. јун 2018.

О ДАЉЕМ ДЕЛОВАЊУ ЋЕ СЕ ИЗЈАСНИТИ ГЛАВНИ ОДБОР

На данашњој седници Штрајкачког одбора нашег Синдиката оцењено је да позив на штрајк није наишао на одговарајући одзив запослених и донет је закључак да је потребно сазивање седнице Главног одбора који ће се изјаснити о даљим корацима. Након тога, на седници Заједничког штрајкачког одбора, колеге из Самосталног синдикат поштанских радника су нас обавестили да су незадовољни досадашњим учинком ЗШО и да нису више за заједничко деловање.

_______________________

08. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 6 У ВЕЗИ СПРОВЕДЕНИХ ШТРАЈКАЧКИХ АКТИВНОСТИ, ЗА ПЕТАК 08.06.2018. ГОД.

Обавештавамо вас да су настављене штрајкачке активности у Крушевцу, Новом Саду, Ваљеву, Суботици, Крагујевцу, Краљеву и Кикинди.
Такође Вас обавештавамо да је у четвртак 07.06.2018. године у складу са минимумом процеса рада, велики број поштоноша ступио у штрајк на подручју  Земуна, Крушевца и Краљева. Следећи дан, за штрајк поштоноша у складу са Законом и минимумом процеса рада је уторак 12.06.2018. године.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

У току штрајка земунских поштоноша, са терена је стигао велики број притужби да су руководиоци из РЈ Земун вршили правно насиље над штрајкачима служећи се притисцима, претњама и другим недозвољеним радњама, што представља озбиљан прекршај за који Закон о штрајку предвиђа санкције. Уколико у Вашој РЈ/РРЈ/ПЈ има напред наведених случајева, молимо Вас, да нас хитно обавестите, како би ангажовали адвокатску канцеларију.

ШТАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ШТРАЈКА

Обавештење за штампање >>

________________________

07. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 5 У ВЕЗИ СПРОВЕДЕНИХ ШТРАЈКАЧКИХ АКТИВНОСТИ, ЗА СРЕДУ И ЧЕТВРТАК 06.06. И 07.06.2018. ГОД.

Обавештавамо вас да су у штрајкачким активностима следеће организационе целине: Крагујевац, Крушевац, Нови Сад, Ваљево, Суботица,  Пошта Нови Бечеј 23272 (пошта у седишту Општине), Српска Црња (Општинска пошта).
Са подручја РРЈ Ужице Пошта 31000 Ужице 1, 31107 Ужице 7, 31250 Бајина Башта, 31260 Косјерић, РЈ Зрењанин, као и РЈ Шабац су престали са штрајкачким активностима, до даљњег.
Са подручја Сремске Митровице у штрајкачке активности укључила се Пошта Шид 22240, Пошта I реда у седишту Општине.
Од јутрос 07.06.18.године пошти 37000 Крушевац која штрајкује од 31.05.18.године(сви шалтери и достава) придружиле су се градске поште:37102 Крушевац 2   и    37105 Крушевац 5. У достави 37000 Крушевац јутрос није изашло 10 достављача. Пошта 37000 ради скраћено са корисницима од 10-17 часова јер су се сви радници солидарно сагласили да штрајкују.
Кикинда 07.06.2018. године, у штрајку је Пошта I реда 23300 Кикинда (минимум процеса рада) радно време од 10:00-17:00 часова.
Такође у штрајкачке активности су се укључили поштански центар 36200 Краљево, Пошта ван реда 36101 Краљево 1 (шалтерска служба) и комплетна краљевачка достава.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

У РЈ Земун велики бр. поштоноша јутрос је ступио у штрајк. Према незваничним информацијама око 50 поштоноша није изашло на своје реоне (подручје Земуна и Новог Београда).

ШТАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ШТРАЈКА

Обавештење за штампање >>

________________________

06. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 4 У ВЕЗИ СПРОВЕДЕНИХ ШТРАЈКАЧКИХ АКТИВНОСТИ, ЗА УТОРАК 05.06.2018. ГОД.

Обавештавамо вас да су у штрајкачким активностима следеће организационе целине: Зрењанин, Крагујевац, Крушевац, Нови Сад, Ваљево, Шабац, Суботица,  Пошта Нови Бечеј 23272 (пошта у седишту Општине), Српска Црња (Општинска пошта) Пошта 23108 Зрењанин и 15103 Шабац, са подручја РРЈ Ужице Пошта 31000 Ужице 1, 31107 Ужице 7, 31250 Бајина Башта, 31260 Косјерић.

 У Подручној јединици Кикинда, штрајку се придружило 9 пошта: 
- пошта 23300 Кикинда,
- пошта 23301 Кикинда,
- пошта 23311 Наково,
- пошта 23312 Банатско Велико Село,
- пошта 23313 Нови Козарци,
- пошта 23314 Руско Село,
- пошта 23316 Башаид,
- пошта 23332 Банатско Аранђелово и
- пошта 23334 Српски Крстур.

Са подручја Сремске Митровице у штрајкачке активности укључила се Пошта Шид 22240, Пошта I реда у седишту Општине.

ШТАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ШТРАЈКА

Обавештење за штампање >>

________________________

05. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 3 У ВЕЗИ СПРОВЕДЕНИХ ШТРАЈКАЧКИХ АКТИВНОСТИ, ЗА ПОНЕДЕЉАК 04.06.2018. ГОД.

          Обавештавамо вас да су поред Зрењанина, Крагујевца, Крушевца, Новог Сада, Ваљева, Шапца, Суботице и Пошта Нови Бечеј 23272 (пошта у седишту Општине), Српска Црња (Општинска пошта) Пошта 23108 Зрењанин и 15103 Шабац. У штрајк ступилe и следеће организационе целине:

У Подручној јединици Кикинда штајку организованом од стране Синдиката ПТТ Србије придружило се 13 радника (7 управника и 6 поштара):

- 23301 Кикинда – управник,
- 23311 Наково – управник;
- 23312 Банатско Велико Село – управник и поштар,
- 23313 Нови Козарци – управник и поштар,
- 23314 Руско Село – управник и два поштара,
- 23315 Банатска Топола – управник,
- 23316 Башаид – управник и два поштара.

Регионална Радна јединица Ужице штрајкују следеће Поште:

 1. 31000 Ужице 1,
 2. 31107 Ужице 7,
 3. 31250 Бајина Башта,
 4. 31260 Косјерић.

Важно обавештење

          Из више синдикалних организација стиже информација да директори врше застрашивање са радним налозима.
Обавештавамо вас да у допису ЈП „Пошта Србије“ број 2014-136678/42, од 17.05.2018. године, који је упућен свим РЈ/РРЈ/ПЈ, јасно пише да се писани радни налог може издати само у случају испуњења минимума процеса рада, при чему руководилац организационе целине сарађује са представником Синдикалне организације која је организатор штрајка. У случају да нисте консултовани о издавању писаног радног налога, исте копирати и доставити централи Синдиката ПТТ Србије ради правне заштите.

ШТАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ШТРАЈКА

Обавештење за штампање >>

________________________

05. јун 2018.

Обавештење број 2 у вези спроведених штрајкачких активности

Обавештавамо вас да су поред Зрењанина, Крагујевца, Крушевца, Новог Сада, Ваљева, Шапца, Јагодине, Суботице и следеће организационе целине ступиле у штрајкачке активности:

 • Нови Бечеј 23272 (пошта у седишту Општине)
 • Српска Црња (Општинска пошта)
 • Пошта 23108 Зрењанин и
 • Пошта 15103 Шабац

Важно обавештење

Из више синдикалних организација стиже информација да директори врше застрашивање са радним налозима.
Обавештавамо вас да у допису ЈП „Пошта Србије“ број 2014-136678/42, од 17.05.2018. године, који је упућен свим РЈ/РРЈ/ПЈ, јасно пише да се писани радни налог може издати само у случају испуњења минимума процеса рада, при чему руководилац организационе целине сарађује са представником Синдикалне организације која је организатор штрајка. У случају да нисте консултовани о издавању писаног радног налога, исте копирати и доставити централи Синдиката ПТТ Србије ради правне заштите.

Обавештење за штампање >>

ШТАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ШТРАЈКА

______________________

01. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СПРОВЕДЕНИХ ШТРАЈКАЧКИХ АКТИВНОСТИ      

Обавештавамо Вас, да су штрајкачке активности ступиле следеће СО и то:

 1. Зрењанин (штрајкују поштари од 25, 19 реона, шалтери 21101 Зрењанин по минимуму процеса рада пошта од 10-17 чаосва). Такође штрајкује ПЦ 23200 у обе смене са ? запослених
 2. Крагујевац (штрајкује ПЦ 34200 са ? запослених)
 3. Крушевац (Пошта ван реда 37101 штрајкују шалтери и достава од 27, 20 реона
 4. Нови Сад (Пошта ван реда 21102)
 5. Ваљево (ПЦ 14200 са ? запослених)
 6. Шабац (Пошта ван реда 15101 шалтери и достава штрајкују)
 7. Јагодина (штрајкује достава од 17, 14 реона)
 8. Суботица (штрајкују, али нема повратне информације)

Напомињемо да у великом броју наших пошта и прерадних центара није могуће организовати Штрајк у законским оквирима јер они већ раде са минимумом процеса рада због погрешне кадровске политике која се већ дуго врмена води у Предузећу 

ШТАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ШТРАЈКА

______________________

01. јун 2018.

ИНИЦИЈАТИВА У ИМЕ ЗАПОСЛЕНИХ

На захтев и у име више од 100 запослених, поднели смо Иницијативу у вези доношења одговарајућих подзаконских аката на Закон о становању, а која се односе на откуп станова за раднике у јавним предузећима

Иницијатива >>

______________________

 

30. мај 2018.

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ШТРAЈКА

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ БРОЈ 98 ОД 10.05.2018. ГОДИНЕ И ОДЛУКЕ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА ОД 28.05.2018. ГОДИНЕ, У ВЕЗИ НАСТАВКА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШТРАЈКА У СВИМ РЈ ПРЕДУЗЕЋА.

 • СВИ УЧЕСНИЦИ У ШТРАЈКУ, МОРАЈУ ПОШТОВАТИ ЗАКОН О ШТРАЈКУ И МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА.
 • ПОСЛОДАВАЦ НЕ СМЕ ДА СПРЕЧИ ЗАПОСЛЕНОГ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАКОНИТОМ ШТРАЈКУ И НЕМА ПРАВО ДА РАДНИКА ПОЗИВА НА ОДГОВОРНОСТ. УМАЊЕЊА ЗАРАДА ЗА САТЕ ПРОВЕДЕНЕ У ШТРАЈКУ БИЋЕ РЕФУНДИРАНА ОД СТРАНЕ СИНДИКАТА.
 • ФОРМИРАНИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОРИ ПРОСЛЕЂУЈУ ОБАВЕШТЕЊА, ДАЈУ ЗВАНИЧНА САОПШТЕЊА ЗА МЕДИЈЕ И ПРАТЕ СПРОВОЂЕЊЕ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА ЗАЈЕДНО СА ПОСЛОДАВЦЕМ.
 • ШТРАЈК У ДОСТАВИ СЕ СПРОВОДИ НА НАЧИН ДА ПОШТОНОШЕ НЕ РАДЕ УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ, ОСТАЛИМ ДАНИМА РАДЕ 8 ЧАСОВА, ТАКО ДА КОЛИЧИНА КЊИЖЕНИХ И ОСТАЛИХ ПОШИЉАКА БУДЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗА ВРШЕЊЕ ДОСТАВЕ.
 • ВЕЛИКЕ ПОШТЕ (ДО IV РЕДА) СА КОРИСНИЦИМА РАДЕ ОД 10-17 ЧАСОВА У СКЛАДУ СА МИНИМУМОМ ПРОЦЕСА РАДА. РАДНО ВРЕМЕ СА КОРИСНИЦИМА НА ВРАТИМА ПОШТЕ ИСТИЧЕ НАДЛЕЖНА СЛУЖБА РЈ. 
 • У РПЛЦ И ПОШТАНСКИМ ЦЕНТРИМА ПОСЛОВИ СЕ ОБАВЉАЈУ СА ? ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА МИНИМУМОМ ПРОЦЕСА РАДА.
 • ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА НА I И II ТРАНСПОРТНОМ НИВОУ САОБРАЋАЈУ СВАКОГ ДРУГОГ ДАНА.
 • ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА РАДНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА СЕ НАЛАЗЕ У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА.
 • ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПУТСТВА И ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА  ЗАДУЖЕНИ СУ СУ ПРЕДСЕДНИЦИ СО И ЧЛАНОВИ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА.

                 ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР    

Преузмите Упутство >>

Штрајкачка документа >>

________________________

30. мај 2018.

ЗА УКИДАЊЕ СПОРНОГ ЗАКОНА

Поводом најаве покретања Народне инцијативе од стране заједничког Штрајкачког одбора Синдиката ПТТ Србије и Самосталног синдиката поштанских радника, обавештавамо Вас да је формиран Иницијативни одбор који ће координирати спровођење Иницијативе. Биће формирани и посебни Иницијативни одбори у свим синдикалним организацијама, на територији целе Републике, за прикупљање потписа на утврђеним местима. Предлог иницијативе је хитно стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Текст Инцијативе биће сачињен и објављен на сајту Синдиката.
Од свих запослених по овом важном питању, очекујемо потпуну подршку.

______________________

28. мај 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Пошто ни после свих предузетих активности немамо никакаву конкретну понуду у циљу побољшања материјалног положаја запослених, нити је успостављен квалитетан социјални дијалог, представници Синдиката ПТТ Србије и Самосталног синдиката поштанских радника донели су одлуку да се Штрајк настави тако што ће бити организован у свим радним јединицама Предузећа, на целој територији Републике Србије.
До среде ће бити дефинисан акциони план и биће припремљено детаљно упутство за спровођење Штрајка.
Још једном позивамо све запослене да се не двоуме, да победе апатију и страх и да се одазову и узму учешће у активностима које следе.
За наша два синдиката који су већ донели одлуке - нема дилеме.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Преузмите саопштење >>

________________________

25. мај 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е


Према одлуци Заједничког штрајкаког одбора кренуо је Штрајк у ГПЦ-у Београд који је синоћ спроведен у пуном обиму и уз поштовање минимума процеса рада. Данас се очекује почетак штрајка у ПЦ Kраљево.
Штрајк је у складу са Законом и сви су заштићени ако поштују правила (минимум процеса рада). Штрајкачи имају сва права осим права на зараду која ће бити умањена за време проведено у Штрајку и рефундирана од стране синдиката којима штрајкачи припадају.
У периоду од најаве Штрајка одржан је састанак са министром Љајићем, два састанка са преговарачким тимом пословодства, а јуче је одржан и траћи састанак у присуству представника Агенције за мирно решавање радних спорова. Други најављени састанак са ресорним министром Љајићем није се ни одржао. Сви ови састанци нису дали очекиване резултате, а посебно у делу побољшања материјалног положаја запослених.
Разматрамо даље кораке и могућност увођења Штрајка у све радне јединце у Предузећу. Одлуке ће бити донете у понедељак.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

Преузмите саопштење >>

________________________

22. мај 2018.

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ШТРAЈКА

 • НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК, ШТРАЈК ПОЧИЊЕ 24.05.2018. ГОДИНЕ У 08,00 ЧАСОВА, У ГЛАВНИМ ПОШТАНСКИМ ЦЕНТРИМА (БГД, НС И НИШ), А ОД 25.05.2018. ГОДИНЕ, У 07,00 ЧАСОВА У ПОШТАНСКОМ ЦЕНТРУ КРАЉЕВО.
 • НАЈАВЉЕНИ ШТРАЈК БИЋЕ ОРГАНИЗОВАН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ШТО ПОДРАЗУМЕВА МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА.
 • ФОРМИРАТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ШТРАЈКАЧКЕ ОДБОРЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО СРЕДЕ, 23.05.2018. ГОДИНЕ И ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ ДОСТАВИТИ НАДЛЕЖНИМ ДИРЕКТОРИМА.
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ШТРАЈКУ ПОСТАВИТИ НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА.
 • ПРЕ И У ТОКУ ШТРАЈКА, ЧЛАНОВИ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА ДАЈУ ЗВАНИЧНА САОПШТЕЊА ЗА МЕДИЈЕ И У ОБАВЕЗИ СУ ДА ПРОЧИТАЈУ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ, КОЈА ИМ БУДУ ДОСТАВЉЕНА
 • ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА РАДНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА СЕ НАЛАЗЕ У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА.
 • ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПУTСТВА ОДГОВОРНИ СУ ПРЕДСЕДНИЦИ И ЧЛАНОВИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА.
 • У ЗАВИСНОСТИ ОД УСПЕХА ШТРАЈКА У ПОШТАНСКИМ ЦЕНТРИМА, ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР ОДЛУЧИЋЕ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК ОСТАЛИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДЕЛОВА ПРЕДУЗЕЋА О ЧЕМУ ЋЕМО ВАС НАКНАДНО ОБАВЕСТИТИ.

Преузмите Упутство >>

________________________

17. мај 2018.

МОРАМО ЗАЈЕДНО, МОРАМО У ШТРАЈК

Поштоване колегинице и колеге,
Већ месецима синдикати и запослени спроводе разне активности у циљу скретања пажње на наш тежак материјални положај, али и проблеме који додатно оптерећују стење у нашем Предузећу. Успели смо чак и да ујединимо целокупну синдикалну сцену у Републици, али надлежни су остали глуви и неми и на захтев који су потписали председници три највеће синдикалне централе у Србији. Игнорисање и ћутање је све што смо добили. Очигледно је да сит гладноме не верује. Имали смо разговоре са премијерком, неколико пута са пословодством, а ове недеље смо били на састанку са ресорним министром Љајићем. У понедељак ћемо поново са њим за сто, да преговарамо, али резултата нема, за сада не дају ништа!
Ово су тешка времена и треба донети тешке одлуке, али ми немамо другог избора већ да наставимо без обзира на све отежавајуће околности. Знамо да су запослени уплашени, да немају више поверење у синдикате, да им је доста свега, да је апатија свуда око нас, али предаја је сада најгора опција, о томе не желимо да размишљамо.
Због тога вас позивамо да се одазовете и узмете учешће у Штрајку који је најављен за 24 мај. Позивамо вас да сви заједно победимо стах и апатију и да покажемо да знамо да се боримо за своја права и за своје достојанство. Да вртимо веру у идеју солидарности, једнакости и поштовања радника и нашег рада.
Ово ће бити Штрајк у законским оквирима. Сви учесници ће бити правно заштићени а синдикати ће свим члановима који буду учествовали у штрајку, из својих фондова, рефундирати средстава која им послодавац буде умањио од зараде.
У седишту Синдиката ПТТ Србије је успостављен ''Штаб'' и уведено је дежурство како би били на располагању за све информације које можете добити на телефоне 011 3022 535 (42535) и 064 6327844 (87844). Такође, у понедељак ће свим нашим синдикалним организацијама бити послато детаљно упутство за спровођење Штрајка. Намера нам је да учинимо све како би успели да пробудимо што више радника Поште и надамо се успеху. НЕМАМО ИЗБОР! НЕМА ПРЕДАЈЕ, НЕМА НАЗАД!

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ
У ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“

Преузмите саопштење >>

________________________

10. мај 2018.

НЕМА ДРУГЕ НЕГО У ШТРАЈК!

Данас је одржан састанак Заједничког штрајкачког одбора и донета је одлука да се 24 маја отпочне са штајком у ЈП ''Пошта Србије''. На овај корак смо се одлучили јер су сви наши захтеви остали без одговора и потпуно је неприхватљиво игнорисање оправданог незадовољства радника нашег Предузећа. Прихватамо одговорност за досадашње грешке, али ми другог избора сада немамо већ да на овај начин покушамо да скренемо пажњу надлежних на све наше проблеме и покушамо да вратимо поверење запослених у синдикалну идеју.
Такође је донета одлука да се покрене акција за прикупљање потписа како би Скупштини Републике Србије предали иницијативу за стављање ван снаге закона по којима су нам још 2014 године смањили зараде. Како би била валидна, иницијатива мора бити спроведена по законској процедури и у законском року. Сви ће бити обавештени и информисани када и како ће се спровести ова акција. Очекујемо широку подршку и ван нашег Предузећа.

Позивамо Вас да се, пре свега због себе, подржите и узмете учешће у предстојећим активностима. Нама нам друге већ да останемо јединствени и кренемо даље.

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ
У ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“

Преузмите саопштење >>

________________________

10. мај 2018.

У ПРИПРЕМИ НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА

Као што смо у саопштењу најавили, синдикати Поште су у фази припреме за реализацију Народне иницијативе како би се у предвиђеној законској процедури пред нашим представницима у Народној скупштини нашао наш предлог Закона којим би се ставили ван снаге закони којима су нам умањене зараде. Иницијатива ће бити спроведена по називом:

ВРАТИТЕ НАМ ОТЕТО

Давне 2014. године су донети закони којима су нам владари Србије завукли руке у џепове и почели да отимају и оно мало што са муком зарађујемо и за шта смо годинама издвајали. Како имати поверења у оне који нам показују пут а ни стазу не знају? Коме веровати када се прича о будућности нас запослених у јавном сектору и јавним предузећима? Коме веровати када се прича о будућности садашњих и будућих пензионера?
Ми доле потписани захтевамо да се хитно донесе Закон којим ће се ставити ван снаге закони и то:
1.Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
2. Закон о привременом уређивању начина исплате пензија

Синдикални представници на терену ће добити детаљна упутства и о томе обавестити све заинтересоване.

______________________

23. април 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е 

На седници Заједничког штрајкачког одбора, одржаног 23.04.2018. године, констатовано да је било процедуралних пропуста у најави Штрајка, због чега се датум почетка мора померити после првомајских празника.
Тачан датум почетка Штрајка одредиће се на наредној седници Заједничког штрајкачког одбора синдиката, који је заказан за 27.04.2018. године.
Померање датума одржавања Штрајка, не одлаже најављене протесте испред главних поштанских центара у Београду, Новом Саду и Нишу, који су пријављени за дане 24., 25., 26. и 27.04.2018. године, између 18,00 и 23,00 часа.
АПЕЛУЈЕМО на све запослене да се окупимо у што већем броју, без блокада капија и страначких обележја.
Од сутрашњег одзива, зависиће да ли ће бити протеста у наредним данима.

Преузмите саопштење >>

______________________

20. април 2018.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Данас смо обавештени из Кабинета директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, да је вршилац дужности директора доставила допис, бр. 2018-57114/9, председници Владе Републике Србије госпођи Ани Брнабић, у прилогу којег је прослеђен предлог синдиката да се у што краћем року отпочне са заједничким преговорима са представницима Оснивача, као и о начину на који би се побољшао матријални положај запослених у нашем Предузећу. Допис је послат у складу са договором постигнутим на заједничком састанку одржаном дана 17.04.2018. године, на којем су учествововали в.д. директора Јавног предузећа „Пошта Србије“ са представницима Пословодства, председник и независни члан Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије“ и представници Синдиката ПТТ Србије, Сидиката ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ „Независност“ и Самосталног синдиката поштанских радника.

Преузмите дописе >>

______________________

18. април 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Поводом наших штрајкачких захтева на позив председника Надзорног одбора ЈП „Поште Србије“, Борише Шаренца, одржан је састанак са представницима Заједничког штрајкачког одбора. Поред председника Надзорног одбора, на састанку су учествовали: члан Надзорног одбора проф. Сима Аврамовић и в.д. директора Предузећа, госпођа Мира Петровић са сарадницима.
На састанку је договорено да синдикати покрену инцијативу према председнику Надзорног одбора за побољшање материјалног положаја запослених.
Након одржаног састанка са представницима Надзорног одбора и пословодства, одржан је седница Заједничког штрајкачког одбора на којој су донете следеће одлуке:

1. Да представници синдиката који учествују у ЗШО поднесу захтев председнику НО (што је и учињено) за исплату зараде из добити и то:
- линерано свим запосленима по принципу 50% Оснивачу и 50% запосленима;
- исплату извршити једнократно у целости.

2. Напред наведени захтев не одлажу спровођење штрајкачких активности, које су заказане и одобрене почев од 24. априла.

Штрајк који је у складу са Законом, спроводиће се у Главним поштанским центрима (Нови Сад, Београд и Ниш).
Истовремено са организовањем штрајка, одржаваће се и протести испред главних поштанских центара у времену од 18,00 до 23,00 часа.

Протести се организују у циљу непосредне подршке учесницима у штрајку. Исти су пријављени и одобрени од стране надлежних полицијских управа. Организатори протеста су у обавези да обезбеде да протест буде у складу са Законом о јавним окупљању, што подразумева несметано функционисање јавног саобраћаја и поштовање јавног реда и мира. У вези наведених штрајкачких активности, Штрајкачки одбор ће благовремено сачинити и доставити прецизна упутства о начину спровођења штрајка и протестних активности.

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ У ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“

Преузмите саопштење >>

______________________

13. април 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

На седници заједничког Штрајкачког одбора одржаној 11. априла у Београду једногласно су донете следеће Одлуке:

I

 Одлука о ступању у штрајк почевши од 24. априла ради испуњења следећих захтева:

 • Побољшање материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије“
 • Враћање зараде на ниво пре умањења
 • Исплата једнократне помоћи запосленима (линеарно)
 • Именовање новог директора ЈП „Пошта Србије“, а да то не буде госпођа Мира Петровић

II

 • Одлука о одржавању протеста испред седишта Главних поштанских центара у Новом Саду, Београду и Нишу почевши од 24. априла у периоду између 18:00 и 23:00 часова.

Сви досадашњи покушаји да успоставимо дијалог са председницом Владе у чијој су надлежности наши захтеви остали су без резултата што је чланове заједничког Штрајкачког одбора определило да донесу напред наведене Одлуке.
Поводом наших захтева на позив председника Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“  Борише Шаренца одржаће се састанак са представницима ЗШО у уторак 17. априла.
Договорено је да ће се у периоду до почетка штрајка и протеста организовати састанци представника заједничког Штрајкачког одбора са запосленима у Главним поштанским центрима: Новом Саду, Београду и Нишу.

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ У ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“

Преузмите саопштење >>

______________________

02. април 2018.

ХИТНО РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА И УСПОСТАВЉАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА

Три највеће синдикалне централе на републичком нивоу су се заједничким дописом обратили председници Владе Републике Србије са захтевом да се хитно успостави социјални дијалог и крене са решавањем захтева удружених синдиката који делују у Пошти.

Преузмите допис >>

______________________

30. март 2018.

НЕМА ПОВЛАЧЕЊА, НЕМА ПРЕДАЈЕ!

У организацији Синдиката ПТТ Србије, Синдиката ПТТ „Независност“, Самосталног синдиката поштанских радника и Синдиката „Солидарност“ јуче, 29.03.2018. године, одржана је протестна шетња у којој је учествовало нешто више од 600 запослених.
Због Ускршњих празника наше заједничке активности настављамо после празника ради испуњења следећих захтева:

 • Побољшање материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије“
 • Враћање зараде на ниво пре умањења
 • Исплата једнократне помоћи запосленима
 • Хитно именовање новог директора Предузећа, а да то не буде Мира Петровић

У уторак 03. априла заједнички Штрајкачки одбор донеће Одлуку о даљим методама синдикалне борбе о чему ћете бити благовремено обавештени.

______________________

27. март 2018.

ПРОБУДИ СВЕСТ, ДОЂИ НА ПРОТЕСТ!

У организацији Синдиката ПТТ Србије, Синдиката ПТТ „Независност“, Самосталног синдиката поштанских радника и Синдиката „Солидарност“ јуче је одржан протест са протестном шетњом у којој је учествовало нешто више од 150 запослених.

С обзиром на огромно незадовољство запослених материјалним и радно-правним статусом, све већом тортуром над запосленима и никад горем стању у Пошти Србије овај број учесника је разочаравајући.

Свако ко је незадовољан треба да дође, пре свега због себе и своје породице. Никада пре синдикати који окупљају практично све синдикално ангажоване (више од 10.000) нису били јединственији и одлучнији у борби за испуњење два захтева за спас Поште Србије и свих нас:
- 1. Побољшање материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије“
• Враћање зараде на ниво пре умањења
• Исплата једнократне помоћи запосленима,
- 2. Хитно именовање новог директора Предузећа, а да то не буде Мира Петровић

Синдикат није Аца Павловић ни Снежана Марковић ни Зоран Павловић ни Тин Антић...СИНДИКАТ ТО СМО СВИ МИ. НЕМА НАМА НИКОГ ДО НАС САМИХ.

Позивамо вас да се окупимо у што већем броју данас у 14:30 часова испред седишта Предузећа у Таковској 2.

______________________

26. март 2018.

ПОЧЕЛЕ ПРОТЕСТНЕ ШЕТЊЕ

Радници Поште протестовали су данас од 14.30 због изузетно тешке материјалне ситуације у којој се налазе. Планирано је да се протести одржавају током целе недеље, а уколико и даље не буде одговора од надлежних државних органа, протест ће се радикализовати.
Циљ протеста је испуњавање захтева упућених председнику и премијеру Републике Србије:
- Побољшање материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије“,
- Враћање зараде на ниво пре умањења
- Исплата једнократне помоћи запосленима
- Хитно именовање новог директора Предузећа, а да то не буде Мира Петровић
О тешком положају радника и ситуацији у предузећу су обавештени ресорни министар, премијерка и председник. Нису ни удостојили да одговоре на упућене захтеве.
Позивамо све запослене да, заједно са члановима синдиката који делују у оквиру Поште, узму учешће у протесту, јер решавање наведених захтева је у интересу свих нас.

______________________

22. март 2018.

П Р О Г Л А С
ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ

Обавештавамо вас да од понедељка, 26.03. до петка 30.03.2018. године, крећу протести радника Поште у времену од 14,30, до 16,30 часова.
Протести сваки дан почињу испред седишта Јавног предузећа „Поште Србије“, Таковска број 2, а колона се креће поред Скупштине, Трга Николе Пашића, улицом Краља Милана, Кнеза Милоша, Немањином до зграде Владе Републике Србије и назад до Таковске 2.
Циљ протеста је испуњавање захтева упућених председнику и премијеру Републике Србије;
Побољшање материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије“,
Враћање зараде на ниво пре умањења
Исплата једнократне помоћи запосленима
Хитно именовање новог директора Предузећа, а да то не буде Мира Петровић
Позивамо вас да заједно са члановима синдиката који делују у оквиру Поште узмете учешће у протесту, јер решавање наведених захтева је у интересу свих запослених.

ОКУПИМО СЕ У ШТО ВЕЋЕМ БРОЈУ ДА НАС ВИДЕ, ЧУЈУ И УВЕРЕ СЕ ДА СМО ЗАИСТА НЕЗАДОВОЉНИ.
АКО ДАНАС ЋУТИМО, СУТРА ЋЕ БИТИ ЈОШ ГОРЕ!

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ
У „ПОШТИ СРБИЈЕ“

Проглас за штампање >>

Саопштење за медије >>

________________________

22. март 2018.

МЕДИЈСКИ МРАК

На другој конференцији за медије у Медија центру у Београду, која је одржана дана 22.03.2018. године, у организацији Заједничког Штрајкачког одбора синдиката који делују у ЈП „Пошта Србије“ није дошао ни један новинар, што довољно говори о томе колико смо у праву о медијском мраку.
Конференцији за медије присуствовали су председник Уједињених гранских синдиката „Независност“, проф. Др. Зоран Стојиљковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, Душко Вуковић, и председник Конфедерације слободних синдиката, Ивица Цветановић, као и бројни запослени из Поште.
Пристуни су обавештени о активностима, које ће водити Заједнички Штрајкачки одбор синдиката који делују у ЈП „Пошта Србије“.
Добијена је пуна подршка синдикалних централа, уз обећање да ће и они упутити заједнички допис премијерки и наше захтеве изложити на Социјално економском савету Републике Србије.

Саопштење за штампање >>

________________________

22. март 2018.

ПОСЛЕ КРИТИКЕ, ПОДРШКА

Дана 21.03.2018. године започети су обиласци свих радних јединица на територији Београда у организацији заједничког Штрајкачког одбора, са циљем да се анимирају запослени из Београда и да се добије њихова подршка, да узму учешће, у што већем броју, у најављеним протестним активностима.
До сада су одржани зборови запослених у РЈ Београдски венац и у РЈ РПЛЦ Београд.
За вечерас је најављен поново збор у РЈ РПЛЦ Београд, у 19,15, часова.
Сутра, 23.03.2018. године, заказан је збор са запосленима у РЈ Београд центар, Пошти 6, у Савској број 2, са почетком у 08,00 часова.
За 26.03.2018. године, заказан је збор у РЈ Земун, у Главној број 8, са почетком у 08,30 часова.
На крају одржаних зборова уследио је апел запослених да се очува јединство међу синдикатима. Такође, договорено је да се не одустане од борбе за остварење захтева и уз подршку запослених, договорено је да се од понедељка 26.03.2018. године јединствено, започне са протестним активностима.
Настављамо обилазак и других радних јединица.

НЕ ОДУСТАЈЕМО ОД БОРБЕ И ИДЕМО ДАЉЕ

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СИНДИКАТА КОЈИ ДЕЛУЈУ
У „ПОШТИ СРБИЈЕ“

___________________

21. март 2018.

РАЗГОВОРИ СА РАДНИЦИМА

По одлуци Заједничког штрајкачког одбора данас су започети обиласци радних јединица у циљу информисања запослених и добијања подршке за активности које се спроводе. Први скуп је одржан на Београдском венцу, у Пошти 8, где су се окупили поштари, достављачи, шалтерски радници и сви заинтересовани без обзира на синдикалну припадност. Радници су изразили незадовољство досадашњим радом синдиката, било је критика, оспоравања и неразумевања. Ипак сви смо изгледа свесни да се из ове коже не може и да се нешто мора предузимати, а да сваку акцију неко мора да организује. На крају, договор је пао. Крећемо у акцију. Синдикати су добили подршку уз захтев да остану уједињени, јер радници само у такав Синдикат имају поверења.

___________________

16. март 2018.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНИМА

Поново смо се обратили надлежнима са захтевом да схвате озбиљност ситуације и у нади да ћемо у заједничким разговорима пронаћи прихватљиво решење за наше проблеме. У истом допису смо најавили активности уколико и овим обраћањем не успемо да скренемо њихову пажњу.

Преузмите дописе >>

___________________

16. март 2018.

ФОРМИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ШТРАЈКАЧКИХ ОДБОРА

На основу Одлуке о формирању заједничког Штрајкачког одбора синдиката који делују у Јавном предузећу „Пошта Србије“ од 05.03.2018. године, неопходно је формирати заједничке штрајкачке одборе на нивоу радних и подручних јединица у циљу заједничког деловања на свим нивоима организовања Предузећа.

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СВИХ СИНДИКАТА
КОЈИ ДЕЛУЈУ У „ПОШТИ СРБИЈЕ“

Преузмите саопштење >>

___________________

14. март 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

На седници заједничког Штрајкачког одбора свих синдиката који делују у оквиру „Поште Србије“, одржаној данас, 14.03.2018. године, договоренe су следеће активности у циљу испуњења штрајкачких захтева;

 • Заједнички обилазак запослених у већим радним јединицама,
 • Договорити термин Конференције за штампу у Медија центру, у току следеће недеље,
 • Од понедељка, 26. марта 2018. године, почињемо са протестним активностима у Београду до испуњења штрајкачких захтева. О тачном времену и начину протеста, бићете благовремено обавештени.

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СВИХ СИНДИКАТА
КОЈИ ДЕЛУЈУ У „ПОШТИ СРБИЈЕ“

Преузмите саопштење >>

___________________

07. март 2018.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАХТЕВИ

На днашњој седници Заједничког штрјкачког обора постигнуто је неопходно јединство и усвојени су захтеви који ће одмах бити предати надлежнима. Захтева се хитна исплата једнократне помоћи запосленима у Пошти због тешке материјалне ситуације, а тражимо и да се наставе разговори о повећању (враћању) зарада. Други захтев који ће бити предат Влади Републике Србије је смена Мире Петровић са места в.д. директора Предузећа и именовање легитимног директора са којим би отпочели преговоре. Смена госпође Петровић се тражи због непостојања социјалног дијалога, незаконитих суспензија и бахатог односа према колегама који су штрајковали испред прерадних центара, лоше кадровске политике, услова рада... Наши заједнички захтеви ће бити послати на адресе премијерке Ане Брнабић и председника Републике Александра Вучића. Од њих, као најодговорнијих људи у држави, очекујемо да се коначно заинтересују за судбину нашег Предузећа и да нам помогну да сачувамо институцију која пружа услуге свим грађанима у име државе коју воде.

Преузмите Захтев >>

___________________

05. март 2018.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

На заједничкој седници штрајкачких одбора свих синдиката који делују у Предузећу, који је одржан 05.03.2018. године, једногласно је донета одлука о формирању заједничког Штрајкачког одбора, кога чине следећи представници синдиката:

 1. Александар Павловић,
 2. Славко Топалов
 3. Бранко Калајановић
 4. Горан Лазић
 5. Славко Новаков
 6. Драган Станковић
 7. Бојана Милојевић
 8. Снежана Марковић
 9. Александар Титовић
 10. Тахир Адемовић
 11. Драган Јанковић
 12. Славољуб Минчић
 13. Зоран Павловић
 14. Дејан Боговац
 15. Радован Тешић
 16. Тин Антић
 17. Васо Узелац
 18. Војислав Антић

Заједнички Штрајкачки одбор ће на наредној седници, која ће се одржати 07.03.2018. године, дефинисати конкретне захтеве према Влади Републике Србије и пословодству.
Том приликом ће бити дефинисани динамика и начин реализације договорених активности.

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА

Саопштење за штампање >>

Записник са седнице ЗШО >>

___________________

05. март 2018.

ВЕЛИКА ОЧЕКИВАЊА - СВИ СИНДИКАТИ ЗАЈЕДНО

За данас је предвиђено да отпочне конкретна сарадња свих синдиката који делују у оквиру Поште. То је први пут да су сви ставили интерес радника у први план и заборавили на личне и уско синдикалне интересе. Очекивања су велика и верујемо да су сви тога свесни. Времена за поделе више нема, време је за акцију!! Очекујемо конкретне одлуке!!

___________________

28. фебруар 2018.

П Р О Г Л А С

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ ОДРЖАЋЕ ПРОТЕСТ ''ИСТИНА О ПОШТИ''
У ЧЕТВРТАК, 1 МАРТА 2018 ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 13,45 ЧАСОВА

Без обзира на најављене временске услове, одлучили смо да не отказујемо скуп већ да искористимо сваку прилику да укажемо на понижавање наших радника. Биће то и конференција за штампу на отовреном где ћемо изнети чињенице о стварном стању у нашем Предузећу. Ово је само почетак. Спремамо се за дуготрајну борбу за наша права, заједно са свим синдикатима који делују у Пошти, што је веома битно. За све додатне информације око организације и доласка, обратите се синдикалним представницима у вашој синдикалној организацији.

Позив на Протест >>

Сценарио Протеста >>

______________________________

 

26. фебруар 2018.

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ

Дана 26.02.2018. године, одржан је заједнички састанак свих регистрованих синдиката који делују у ЈП „Пошта Србије“.
На састанку је договорен јединствен наступ према пословодству и Влади Републике Србије.
Договорено је формирање заједничког Штрајкачког одбора од представника свих синдиката у Предузећу, који ће преузети даље вођење штрајкачких активности.
Донета је Одлука да се прва седница заједничког Штрајкачког одбора одржи у понедељак, 05.03.2018. године, у 13,00 часова.
Такође, донета је Одлука да сви синдикати потписници подрже и учествују у започетим и заказаним активностима Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ „Независност“ и Синдиката ПТТ Србије

___________________

23. фебруар 2018.

ИСТИНА О ПОШТИ

Због свега што се дешава у и око Поште, решени смо да јасно и гласно проговоримо о свим нашим проблемима. Сматрамо да нам је још само јавност остала као потенцијални савезник у настојањима да сачувамо наше Предузеће и достојанство наших радника. Зато покрећемо посебну страницу на нашем сајту где ћемо изнети истину о Пошти. Прва од тема су наше зараде и наше пословање.

Истина о Пошти >>

___________________

22. фебруар 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Због неуспеха у преговорима око побољшања материјалног положаја запослених у Пошти, председници Владе Републике Србије се обратила наша синдикална централа на републичком нивоу, Конфедерација Слободних Синдиката.

Допис КСС-а >>

___________________

21. фебруар 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Поводом најављеног Штрајка, обавештавамо све наше чланове да Синдикат ПТТ Србије подржава штрајкачке активности Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ „Независност“. Напомињемо да је заказани Штрајк у складу са Законом уз обезбеђивање минимума процеса рада и да сваки члан Синдиката ПТТ Србије, уколико то жели, има право учешћа у том Штрајку.
Овом приликом позивамо колеге из других синдиката да узму учешће у заказаном Протесту Синдиката ПТТ Србије, који ће бити организован у четвртак, 01.03.2018. године, са почетком у 14,00 часова, испред Главне Поште у Таковској број 2, у Београду.
Такође, обавештавамо Вас да је Штрајкачки одбор Синдиката ПТТ Србије отпочео разговоре са представницима свих синдиката који делују у оквиру нашег Предузећа. Циљ разговора је постизање договора о заједничком деловању, како би удружени остварили што повољнији социјално-економски положај запослених, као и да би обезбедили боље услове рада за све раднике Поште.
О свим даљим активностима бићете благовремено обавештени. 

ПРЕДСЕДНИК
ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОР
СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ
Александар Павловић

________________________

20. фебруар 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Данас је на седници Главног одбора одлучено да се активира Штрајкачки одбор Синдиката ПТТ Србије и дефинисани су следећи захтеви:

 1. Због критичног стања у коме се налазе наши запослени због ниских зарада које су испод сваког минимума, тражимо од Владе Републике Србије хитне мере у циљу значајнијег побољшања материјалног положаја радника Поште;
 2. Захтевамо да Влада хитно смени в.д. директора Предузећа Миру Петровић због лоше пословне политике, катастрофалне кадровске политике и вођења Поште у пропаст;

На осднову претходног дописа пословодству и одлуке Извршног одбора од 01.02.2018. године, донета је одлука да се испред седишта Предузећа наредне недеље одржи Протест и јавна конференција за штампу под називом ''ИСТИНА О ПОШТИ'', као прве штрајкачке активности.
Такође је одлучено да се подрже сви синдикати и све њихове активности, које иду у циљу побољшања материјалног положаја наших радника, а њихови представници ће бити већ сутра позвани на договор о заједничком деловању.

ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

Билтен за штампање >>

________________________

12. фебруар 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Данас, 12.02.2018. године, дошло је до наставка разговора репрезентативних синдиката и пословодства на тему повећање зарада, односно зараде из добити за 2017. годину. Инсистирали смо на детаљнијим анализама економских показатеља Поште и састанком са премијерком, где би дошло до коначног утврђивања ставова по овим питањима.
Договорено је да ће до тог састанка доћи у току недеље, што ће нас определити у даљим активностима.
Информације са терена говоре у прилог да треба организовати Протест, испред седишта Предузећа, заједно са осталим синдикатима у Пошти, на коме би смо сви заједно покушали да се коначно изборимо за бољи материјални положај запослених. О датуму одржавања накнадно ћемо обавестити чланство.
Још једном изражавамо наду да ће наш аргументован наступ донети позитивне резултате.

 

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

________________________

09. фебруар 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Данас, 09.02.2018. године, одржан је састанак предстсавника репрезентативних синдиката са директором Предузећа, на коме нам је саопштено да од обећаног повећања зарада за сада нема ништа.
Договорен је још један састанак директорке са премијерком наредне недеље, али шансе да се било шта промени су врло мале.
Јако смо разочарани информацијом коју смо добили, ћутали смо два месеца и трпели свакојаке увреде и нападе. Ћутали смо јер смо веровали у обећање које смо добили од наше државе, од премијерке, ћутали смо и трпели јер нисмо хтели да угрозимо договор. А сматрали смо да смо озбиљни људи и да држимо реч. Преварени смо.
Слагали су нас из врха наше државе. Више нећемо ћутати.
Позивамо чланство да се успротиви овако неодговорном понашању људи из врха државе. Такође, апелујемо да се сви укључимо у политички живот, јер нам је политика наменила живот на ивици егзистенције са овако ниским зарадама.
Очигледно да њих не интересује како се живи са 35.000,00 динара месечно.
У понедељак, 12.02.2018. године очекујемо разговоре са синдикатима који су вољни да сарађујемо и заједнички делујемо. У оптицају су све врсте изражавања незадовољства; протест, штрајк, обуставе рада...
О постигнутим договорима, начину и динамици активности бићете благовремено обавештавани.

 

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

________________________

01. фебруар 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Због неоправдано дугог чекања на потврду договора о повећању зарада у ЈП „Пошта Србије“, Извршни одбор Синдиката ПТТ Србије је донео Одлуку о ступању у Протест и друге активности, уколико до 14. фебруара 2018. године не добијемо сагласност за очекивано повећање.
Протест би се организовао у сарадњи са другим репрезентативним Синдикатом уз позив свим запосленима да нам се придруже. Датум одржавања протеста биће дефинисан на првом заједничком састанку репрезентативних синдиката.
Као озбиљни и одговорни људи и даље верујемо у договор који смо постигли са премијерком Владе Републике Србије, да ће до реализације договора доћи и да ће дуго очекивано повећање бити исплаћено у оквиру зараде за јануар месец.

Билтен за штампање >>

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

________________________

26. јануар 2018.

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈП ''ПОШТА СРБИЈЕ''

Данас је у седишту Предузећа потписан Колективни уговор за ЈП "Пошта Србије". Задржали смо сва права која су битна за запослене, а нека су и проширена.
Потписници су сагласни да овај документ потпуно уважава све три стране - државу, послодавца и 15.000 запослених у чије име смо ми преговарали.
Оно што се испоставило као главни проблем током преговора је настојање пословодства да из члана 38 избаци ''сагасност запосленог'', као и да у члану 46 уместо 80%  за боловања до 30 дана (које исплаћује послодавац), буде 65%. Захтев за изменам члана 38 су правдали тиме да им потребна сагласност онемогућава да планирају и управљају људским ресурсима, а измену члана 46 тиме да се злоупотребљава право на боловање и да је сваког дана са посла одустно око 3000 запослених.
Резултат  преговора је да смо успели да одбранимо члан 38, што је нама било јако битно, тако да се он неће мењати, тј остаје потреба да се запослени сагласи да поред својих послова обавља и послове одсутног запосленог. Што се тиче члана 46 он ће се променити и сада ће се накнада зараде, која се исплаћује на терет послодавца, за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, исплаћивати у висини 75% просечне зараде запосленог. У овом члану ће бити додата и нова алинеја у ставу 2 што подразумева  право запослних који имају малигна обољења на накнаду у висини 100% просечне зараде када су на боловању ( до сада су имали 80%). Ово је била ствар компромиса, нешто мало смо изгубили ( 5% мање за све који користе боловања) али смо нешто и добили (20% више за оне који су озбиљно болесни).
Што се тиче осталих измена оне су незнатне. У члану 26 смо додали 1 дан за обављање приватних послова, уводи се могућност аконтације за путне трошкове приликом изаслања, а поправили смо и неке одредбе које се односе на превоз запослених тамо где нема организованог превоза (чланови 50 и 51).
Покушали смо да поправимо део Колективног уговора у делу који се односи на солидарне помоћи које се исплаћују из фонда Предузећа, али ту нисмо успели да направимо помак какав смо желели и то само из разлога што је маса средстава ограничена, а болесних колега, на жалост, све више.
И на крају, можда и најбитније, део КУ који се бави вишком запослених је дефинисан тако да је предвиђена обавеза послодавца да са репрезентативним синдикатима закључи споразум о критеријумима за решавање вишка запослених и о начину збрињавања запослених, којима престаје радни однос по том основу. Надам се да се ови чланови КУ неће никада применити, али је битно имати заштитне механизме у случају да до тога ипак дође.
Поред свих проблема и мука које нас прате, успели смо да сачувамо све оно што је битно у Колективном уговору па чак и да га поправимо барем за мало. Сматрамо да је урађен добар посао, а запослени имају прилику да прочитају читав текст КУ и да дају свој суд.

Колективни уговор >>

______________________

04. јануар 2018.

ОЧЕКУЈЕМО КВАЛИТЕТАН ПРАВИЛНИК О СТАТИСТИЦИ И НОРМАМА 

Обзиром да поступак доношења новог правилника о статистици и нормама улази у завршну фазу, комисија за технолошка питања нашег синдиката изашла је са примедбама и сугестијама на тај документ.
Нас синдикат је дуги низ година :

 1. 2010   -  Учешће у изради и доношењу новог правилника о статистици и нормама
 2. 2012   -  Аргументовано против тестног модела целодневне доставе и спречавању увођења радне суботе редовној достави
 3. 2015   -  Активно учешће у радној групи за израду новог правилника, када је и спроведено свеобухватно мерење на терену

указивао на неопходност израде новог правилника, из разлога што постојеће норме нису биле адекватно одређене а за неке услуге норме нису ни постојале. Указивали смо такође на чињеницу да ће добар правилник бити од користи и пословодству при доношењу квалитетних одлука као и свим осталим запосленима.
Овог пута смо функцији мреже скренули пажњу на неколико чињеница које посебно треба размотрити а неке и уредити набољи начин. Ту мислимо пре свега на начин тестирања нове апликације, упоређивању резултата из старог правилника и новог решења. Треба још једном сагледати нове услуге, обзиром да се снимање вршило 2015 године, и посебно се позабавити нормом за скупну доставу, која по нама није адекватно одређена.
Скрећемо пажњу и на задужење препоручених писама, припремом за досатаву, преузимање пошиљака из депоа, раздужења доставе.
Што се тиче пријема пошиљака, указујемо на норме у пријему пакета и пост експреса. Велике су разлике код пријема поштанско финансијских услуга, конкретно поштанских упутница и постнет упутница. Видимо проблем и у нормирању приликом пријема  докумената унапред попуњених и усмено датих информација, ручни и ОЦР унос.Зауручење товарне јединице на адреси корисника сматрамо да је прениска норма. Такође предлажемо решења  за улоге контролора и управника са аспекта нормирања, а посебно самоконтроле шалтерских радника која сада није нормирана.
Значајан број примедби и  сугестија нашег синдиката је прихваћено 2015 године, па то очекујемо и овог пута, све у очекивању да добијемо квалитетан правилник о статистици и нормама.

СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

_______________________